Serwis agencyjny
Wtorek, 7 grudnia 2021 
7:20
Wtorek, 7 grudnia 2021 
7:20

Kontakt

Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

NIP: 527-00-25-739

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy, numer KRS: 0000082398

Kapitał Zakładowy: 500.000,00 PLN

Sekretariat

tel.: +48 22 635 77 18, fax. +48 22 635 35 45, e-mail: sekretariat[at]ekai.pl

W sprawach pilnych kontaktować się można z Działem Marketingu i Sprzedaży (numery telefonów komórkowych znajdują się poniżej).

Dziennikarze

tel.: +48 22 635 77 18, +48 22 838 80 61 (65), e-mail: info[at]ekai.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży

tel: +48 22 838 80 63, fax: +48 22 635 45 35, e-mail: prenumerata[at]ekai.pl, marketing[at]ekai.pl

tel. komórkowy: 698 690 315 (Rafał Łączny) lub 881 921 746 (Anna Mirkiewicz).

BANK PEKAO S.A. Konto PLN – 83 1240 2034 1111 0010 0054 8635, Konto EURO – 44 1240 2034 1978 0010 0356 9053, SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL

Twitter - śledź nas