Serwis agencyjny
Wtorek, 3 października 2023 
4:07
Wtorek, 3 października 2023 
4:07

Małopolska: trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Amicus Hominum

4 miesiące temu Kraków czwartek, 1 czerwca 2023 13:38

Nagroda, która w polskim tłumaczeniu brzmi Przyjaciel Człowieka, pozwala docenić osoby społecznie zaangażowane. Zgłoszenia z kandydaturami można nadsyłać do 31 lipca.

- Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Realizuje ciekawe lokalne inicjatywy? Szukamy ludzi zaangażowanych społecznie, poświęcających się dla innych, a także osób ze środowiska biznesu, które prowadzoną działalność charytatywną - zaprasza do zgłaszania kandydatur zarząd województwa małopolskiego.

Wyróżnienie może dotyczyć osób prywatnych i nieformalnych grup, których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia potrzebujących.

- Jest też podziękowaniem za zaangażowanie i podejmowanie codziennego trudu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a także za wkład w rozwój naszego regionu. Nominacje do nagrody są również okazją, by podziękować i wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem promowali idee wolontariatu poprzez współdziałanie i szacunek dla drugiego człowieka - podkreślają organizatorzy.

Osoby społecznie zaangażowane będą docenione w trzech kategoriach: całokształt pracy społecznej, najmłodsi dobroczyńcy i wolontariackie grupy młodzieżowe oraz przedsiębiorcy realizujący w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgłoszenia do nagrody mogą wysłać osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej. Termin nadsyłania kandydatur mija 31 lipca.

Wszelkie informacje dotyczące Nagrody Amicus Hominum, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum oraz pod adresem e-mail ngo@umwm.malopolska.pl i numerem telefonu 12 61 60 522 w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

luk / Kraków

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 1 czerwca 2023
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas