Serwis agencyjny
Czwartek, 1 czerwca 2023 
14:53
Czwartek, 1 czerwca 2023 
14:53

Częstochowa: zakończenie Triduum dla kapłanów

6 dni temu Częstochowa piątek, 26 maja 2023 12:24

– Dużo dzisiaj mówi się o reformie. Nie sekularyzacja Kościoła, ale uświęcenie ludzi przez Boga do służby w Jego nadchodzącym królestwie, oto prawdziwa reforma Kościoła z Ducha Chrystusa – mówił w homilii 25 maja kard. Gerhard Ludwig Müller. Na zakończenie Triduum dla kapłanów przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego kardynał przewodniczył Mszy św. w kościele seminaryjnym Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Msze św. koncelebrowali m.in.: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz licznie zgromadzeni kapłani. Śpiewy podczas liturgii wykonywała schola liturgiczna „Domine Jesu”.

W homilii kard. Müller przypomniał, że „Odwieczny Syn Ojca jest w swojej naturze realną obecnością Boga pośród nas ludzi”. – Jezus powołał ludzi, aby byli Jego apostołami, aby mogli tworzyć królestwo Boże i przekazywać Jego łaskę. Biskupi, kapłani i diakoni kontynuują tę misję zgodnie z własnym stopniem święceń. Kapłan uświęca, naucza i prowadzi lud Boży w imię Chrystusa – podkreślił kardynał.

– Praca kapłańska służy zbawieniu ludzi tylko wtedy, gdy kapłani są gotowi podlegać wewnętrznej przemianie na kształt Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – kontynuował.

Odnosząc się do czasów współczesnych powiedział: „Kościół składa się z nas, istot słabych i grzesznych. Zgodnie z Jego ludzką stroną przeżywa on kryzys wiarygodności, za który niesiemy odpowiedzialność. Odejście od prawdy moralnej i rozwiązłość są korzeniami zła. Zepsucie doktryny zawsze pociąga za sobą i przejawia się w zepsuciu moralności. Ciężki grzech przeciwko świętości Kościoła jest wynikiem relatywizacji dogmatycznego fundamentu Kościoła. To jest prawdziwa przyczyna rozczarowania milionów wiernych katolików”.

– Zbawienie opiera się na prawdzie, że Jezus jest Synem Bożym. Bez historycznego faktu Wcielenia Kościół żyłby jak światowa agencja ulepszania świata. I nie miałoby to już żadnego znaczenia dla naszej tęsknoty za Bogiem i pragnienia życia wiecznego. Ksiądz i zakonnik byłby jedynie funkcjonariuszem ruchu społeczno-religijnego o charakterze romantycznym lub rewolucyjnym – podkreślił kardynał.

Zaznaczył też, że „zagrożeniem dla ludzkości jest globalne ocieplenie niewiary oraz posthumanistyczny rozkład moralności, który nie uznaje różnicy między dobrem a złem”. – Najlepszym miłośnikiem ekologii i przyrody jest głosiciel Ewangelii i jej wiecznej prawdy, że przetrwanie jest tylko u Boga – dodał.

Abp Wacław Depo dziękując kard. Müllerowi przypomniał, że w tym samym czasie w maju 2006 r. w Częstochowie był Benedykt XVI, a dzisiaj jest pośród nas jego najbliższy współpracownik.

Podczas pobytu w Częstochowie kard. Gerhard Ludwig Müller modlił się na Jasnej Górze, spotkał się w Olsztynie k. Częstochowy m.in. z diakonami odbywającymi swoje rekolekcje przed przyjęciem święceń prezbiteratu oraz spotkał się w Domu Rekolekcyjnym „Święta Puszcza” z dziećmi z Ukrainy, które przebywają w nim niemal od początku wojny na Ukrainie.

„Realna i fizyczna (cielesna) obecność Boga” – to temat Triduum dla kapłanów przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, które odbyło się w dniach 23-25 maja w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Pierwsze Triduum dla kapłanów archidiecezji częstochowskiej odbyło się w dniach 17-19 czerwca 2020 r. przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 2021 r., w dniach 19-21 maja Triduum kapłańskie odbyło się pod hasłem: „Sługą moim jesteś, wybrałem cię...” (Iz 41, 9b). W 2022 r. Triduum, które odbyło się w dniach od 31 maja do 2 czerwca, skupiło się na słowie „wzrastać”.

ks, mf / Częstochowa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 maja 2023
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas