piątek, 26 maja 2023 9:04

Wągrowiec: powstała Kaplica Wieczystej Adoracji


Przy kościele pw. św. Wojciecha w Wągrowcu powstała druga w archidiecezji gnieźnieńskiej Kaplica Wieczystej Adoracji. Takich miejsc jest w Polsce zalewie kilkanaście. Ich otwarte w dzień i w nocy drzwi są zaproszeniem – jak napisał abp Wojciech Polak – do osobistego spotkania z Jezusem Eucharystycznym, a dla świata, wymownym znakiem Jego świętej obecności.

Inauguracja kaplicy miała miejsce we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych (24 maja), po wieczornej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem proboszcza parafii i dziekana wągrowieckiego ks. kan. Tomasza Kruszelnickiego. Po Eucharystii w uroczystej procesji przeniesiono do kaplicy Najświętszy Sakrament, przed którym wierni trwają na modlitwie przez całą dobę. Zaproszeni do tego są wszyscy, bez względu na wiek, powołanie, stan społeczny czy miejsce zamieszkania. Kaplica – jak mówi ks. Kruszelnicki – jest dla wszystkich, a Jezus Chrystus obecny w Eucharystii zaprasza każdego, nikogo nie wykluczając.

Mszę św. koncelebrowali wągrowieccy kapłani oraz ks. Piotr Szymkowiak, proboszcz parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie, gdzie Kaplica Wieczystej Adoracji istnieje od czerwca ubiegłego roku. W liturgii uczestniczyły dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, członkowie organizacji i stowarzyszeń kościelnych z braćmi z Towarzystwa św. Wojciecha na czele oraz parafianie. Specjalny list z okazji inauguracji kaplicy przesłał Prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Wasza modlitwa w przeszywającej kaplicę ciszy, będzie dla ludzi dzisiejszych czasów wymownym znakiem Jego świętej obecności” – napisał Prymas, wskazując za papieżem Franciszkiem na przemieniającą moc osobistego spotkania z Jezusem Eucharystycznym. Na zewnątrz tacy sami, z troskami i kłopotami, wewnątrz wolni i pełni ufności. Na zewnątrz zanurzeni w życie, w jego problemy i wyzwania, wewnętrznie jednak mocni, bo przecież „Eucharystia nie jest nigdy nagrodą dla dobrych, ale jest mocą dla słabych, dla grzeszników. Jest przebaczeniem, jest wiatykiem, który nam pomaga iść, wędrować”.

„Jestem przekonany, że wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, którą podejmujecie w konkretnej intencji: o pogłębienie wiary w naszym narodzie i w Europie, ale także wypraszając u Boga pokój dla świata, nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz świętość życia dla kapłanów, przyczyni się nie tylko do waszego osobistego wzrostu duchowego, ale również przyniesie oczekiwane owoce dla całej naszej archidiecezji” – napisał Prymas Polski.

Kaplica Wieczystej Adoracji w Wągrowcu prowadzi specjalny grafik godzinowy, dzięki któremu wiadomo, które godziny są „wolne”. Wybrać można oczywiście dowolną porę. Zgłoszenia przyjmowane są po Mszach świętych lub przez formularz na stronie adoremustechriste.pl/pl.wagrowiec

bgk / Wągrowiec

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 maja 2023
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski