Serwis agencyjny
Niedziela, 4 czerwca 2023 
6:04
Niedziela, 4 czerwca 2023 
6:04

Kalisz: Msza św. z okazji 31. rocznicy powołania diecezji kaliskiej

2 miesiące temu Kalisz sobota, 25 marca 2023 15:22

– Prośmy o wiarę na te trudne i skomplikowane czasy. Prośmy dobrego Boga, byśmy nigdy nie zwątpili, że On jest z nami i prowadzi naszą wspólnotę diecezjalną – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu z okazji 31. rocznicy powołania do istnienia diecezji kaliskiej.

W homilii celebrans podkreślał, że w centrum wspólnoty diecezjalnej zawsze powinien być Jezus. – Gdy dzisiaj cieszymy się tą krótką, ale błogosławioną historią naszej diecezji to nade wszystko chcemy wychwalać Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z nami jest. To doświadczenie Jego obecności i Jego działania jest dla nas wielkim umocnieniem i źródłem nadziei – powiedział bp Bryl.

Prosił kapłanów i wiernych, aby byli ludźmi nadziei. – Bądźmy wspólnotą, która niesie nadzieję, bo dzisiaj świat bardzo tego potrzebuje. Gdy rozglądamy się wokół siebie to widzimy, jak bardzo brakuje dzisiaj nadziei. To wszystko co się dzieje: pandemia, wojna, inflacja, tragedie życiowe tak bardzo nas przytłaczają i dlatego potrzeba nam spojrzenia w przyszłość z nadzieją – zaznaczył kaznodzieja.

Odwołał się do dokumentu Jana Pawła II „Ecclesia in Europa” („Kościół w Europie”), w którym papież pisał o „gasnącej nadziei”.

– „Wśród wielu aspektów chciałbym przypomnieć utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów, w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo” – cytował Jana Pawła II.

Wskazał, że papież stwierdził, że z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. – „Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych, jeśli nie wprost rezygnacja – również w małżeństwie” – mówił za Janem Pawłem II.

Za papieżem stwierdził, że Kościół ma do zaoferowania najcenniejsze dobro, jakim jest wiara w Jezusa Chrystusa. – „Na fundamencie wyznania wiary rodzi się w naszych sercach i na naszych ustach radosne wyznanie nadziei: Ty, o Panie zmartwychwstały i żywy, jesteś wiecznie nową nadzieją Kościoła i ludzkości; Ty jesteś jedyną i prawdziwą nadzieją człowieka i historii” – cytował bp Bryl.

Prosił diecezjan, aby mocno trwali w wierze. – Prośmy o wiarę na te trudne i skomplikowane czasy. Prośmy dobrego Boga, byśmy nigdy nie zwątpili, że On jest z nami i nas prowadzi. Prośmy, żeby nikt nam tej wiary nie zmącił i by ona zaowocowała nadzieją, byśmy potrafili żyć tą nadzieją i mimo różnych doświadczeń nie tracili ducha – przekonywał biskup kaliski.

Mszę św. wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem koncelebrowali: ks. kan. Paweł Guździoł, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ks. Waldemar Graczyk, wicerektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ks. Przemysław Kaczkowski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej, księża dziekani i duchowieństwo. Modlili się także alumni ASD w Poznaniu i klerycy roku propedeutycznego z archidiecezji poznańskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji bydgoskiej i diecezji kaliskiej studiujący w kaliskim seminarium.

Diecezję kaliską powołano do istnienia 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II ,,Totus Tuus Polniae Populus’’, która ustanowiła nowy porządek administracyjny Kościoła w Polsce. W skład diecezji kaliskiej wchodzą tereny należące przed podziałem do trzech archidiecezji: poznańskiej, gnieźnieńskiej i wrocławskiej oraz trzech diecezji: włocławskiej, częstochowskiej i opolskiej.

Katedrą ustanowiono kościół pw. św. Mikołaja w Kaliszu, a konkatedrą – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Patronem diecezji kaliskiej jest św. Józef, Oblubieniec NMP i Opiekun Zbawiciela.

Ordynariuszem diecezji mianowany został bp Stanisław Napierała, pełniący wcześniej funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Ingres, czyli uroczystość liturgicznego wejścia biskupa do diecezji i objęcie przez niego w zarząd kościoła katedralnego, miał miejsce 12 kwietnia 1992 r.

W latach 2012-2020 ordynariuszem diecezji kaliskiej był bp Edward Janiak. Od 25 czerwca 2020 r. diecezją kaliską zarządzał administrator apostolski abp Grzegorz Ryś.

25 stycznia 2021 r. papież Franciszek mianował biskupem kaliskim bpa Damiana Bryla, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Ingres biskupa odbył się 27 marca 2021 r.

ek / Kalisz

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 marca 2023
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas