Serwis agencyjny
Piątek, 9 grudnia 2022 
20:35
Piątek, 9 grudnia 2022 
20:35

Warszawa: szkolenie dla kapelanów harcerstwa

14 dni temu Warszawa czwartek, 24 listopada 2022 20:41

Kapelani trzech największych organizacji harcerskich: ZHP, ZHR oraz Skautów Europy wzięli udział w zorganizowanym przez Ordynariat Polowy szkoleniu na temat liturgicznych zasad posługi kapłańskiej wśród harcerzy oraz wysłuchali informacji na temat wydarzeń związanych z 20. rocznicą ustanowienia bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patronem polskiego harcerstwa. Spotkanie poprzedziła Msza św. sprawowana w katedrze polowej pod przewodnictwem biskupa polowego Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy i Skautów, którą koncelebrowali kapelani biorący udział w szkoleniu.

W homilii bp Lechowicz nawiązując do hasła rozpoczynającego się nowego roku liturgicznego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, podkreślił, że dobrze koresponduje ono z charakterem posługi księży, w tym także kapelanów harcerstwa. – Dlaczego wiara niektórych osób ulega osłabieniu? Między innymi przez nasz zły przykład, przez zgorszenia, które my, kapłani innym dajemy. Słowo „wierzę” zachęca nas do dawania świadectwa i do tego, abyśmy byli wierni naszemu powołaniu, by nie było rozdźwięku między słowami, które wypowiadamy, a naszym postępowaniem – przekonywał bp Lechowicz. Dodał, że kapłani swoim przykładem pomagają lub przeszkadzają innym w wierze. – Musimy być autentyczni, wiarygodni, byśmy innych przybliżali do Jezusa – powiedział.

Odnosząc się do słowa „Kościół”, Ordynariusz Wojskowy przywołał słowa papieża Franciszka, który kilkukrotnie podkreślał, że „być Kościołem” oznacza „iść razem” i „być razem”. – Kościół oznacza wspólnotę, a więc bliskość. Coraz więcej osób młodych jest samotnych. Samotność to wirus, zaraza, która toczy współczesny świat – przekonywał. Dodał, że ważne jest także poczucie wspólnoty i więzi między kapłanami. Biskup zachęcał kapelanów, aby byli blisko harcerzy i skautów. – Skąd młodzi ludzie mają mieć doświadczenie Kościoła, jeśli nie z kontaktu z księdzem? Jeżeli mają ten obraz skrzywiony poprzez internet, różnego rodzaju dochodzące do nich informacje, to ich kontakt z nami, nasz dobry przykład może być jedynym argumentem, który będzie ich jeszcze wiązał z Kościołem – przekonywał.

Zdaniem biskupa polowego przymiotnik „Chrystusowy" przypomina, że Kościół nie jest nasz, ale należy do Chrystusa. – Kościół nie nam ma służyć, ale to my mamy służyć Kościołowi, czyli w konsekwencji Chrystusowi. Kościół nie jest mocny wtedy, gdy biskup, czy ksiądz są w centrum, tylko wtedy kiedy w centrum jest Chrystus – powiedział. Wskazywał, że drogą do spotkania z Chrystusem są sakramenty i słowo Boże.

Nawiązując do tematu szkolenia, podkreślił, że liturgia to lekarstwo na wiele z bolączek współczesności. – To miejsce i czas, w którym możemy wyznawać: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, to miejsce i czas, w którym możemy się uczyć, co to znaczy posługiwać w „Kościele Chrystusowym”. To także miejsce i czas, w którym możemy nabierać ducha, podnosić głowy, nie ulegając zwątpieniu, do kogo należy ostateczne zwycięstwo – powiedział.

W imieniu kapelanów za sprawowaną Eucharystię i kazanie podziękował Ordynariuszowi Wojskowemu ks. hm. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP. Po zakończeniu Mszy św. księża udali się na szkolenie do sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego. Spotkanie prowadził ks. por. SOP Piotr Zamaria, koordynator kapelanów harcerzy w ordynariacie. Radosław Gosiewski, prawnik-kanonista mówił o zasadach sprawowania liturgii poza miejscami świętymi, wskazywał na konieczność uzyskiwania zgody biskupów diecezjalnych na sprawowanie Mszy poza kościołami i kaplicami na ich terenie i przypominał o właściwym zabezpieczaniu Ciała i Krwi Pańskiej, podczas Mszy św. sprawowanej w warunkach polowych.

Marek Różycki z Fundacji Caritas Super Omnia Est im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego omówił kalendarium wydarzeń związanych z rokiem dziękczynienia za ustanowienie w 2003 r. dh. Wicka, patronem polskich harcerzy. Zygmunt Jaczkowski, prezes fundacji i bratanek błogosławionego zachęcał kapelanów do modlitw w intencji kanonizacji dh. Wicka i włączenia się w obchody rocznicowe. Podkreślił, że kult patrona harcerzy rozszerza się nie tylko poza harcerstwo, ale również poza Polskę.

kos / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 listopada 2022
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas