Serwis agencyjny
Piątek, 9 grudnia 2022 
20:43
Piątek, 9 grudnia 2022 
20:43

Bp Pindel: dziedzictwa Różańca nie można zmarnować!

2 miesiące temu Andrychów niedziela, 2 października 2022 16:45

Do podjęcia i rozwijania dziedzictwa, jakim jest modlitwa różańcowa, zachęcił wiernych parafii św. Macieja w Andrychowie biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, który 2 października przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci MB Różańcowej. Jak zauważył hierarcha w homilii, pierwowzór czczonego w tutejszej wspólnocie wiernych obrazu Matki Bożej Różańcowej i Pani Andrychowskiej znajduje się w Bazylice Santa Maria Maggiore, gdzie od roku 2016 archiprezbiterem jest kard. Stanisław Ryłko, pochodzący z andrychowskiej parafii.

Odwołując się do historii obrazu, który mieszkańcy Rzymu nazwali Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego, biskup zwrócił uwagę, że w Polsce kopie rzymskiego obrazu doznają czci w kilkudziesięciu sanktuariach, a kilkanaście zostało ukoronowanych.

„W dzisiejszą uroczystość parafii odkrywamy niezwykłe znaczenie Różańca jako znaku wyjątkowego tej parafii, ale także dziedzictwo, które stało się udziałem kolejnych pokoleń andrychowian. Dziedzictwo, którego nie można zmarnować, ale podejmować i rozwijać. W jaki sposób? Pogłębiając maryjne rysy religijności chrześcijańskiej według wskazań Kościoła” – wezwał biskup, precyzując, jak można pogłębić religijność i pobożność maryjną – poprzez naśladowanie Jej życia i oddawanie Jej czci przez modlitwę, nabożeństwa, wykonywanie Jej wizerunków oraz ich ozdabianie koronami.

Jednocześnie zauważył, że modlitwa różańcowa wyraża oba te sposoby maryjnej pobożności. „Opiera się na rozważaniu - jak Maryja - życia Jezusa i Jego Matki w najważniejszych momentach ich zaangażowania dla naszego zbawienia” – podkreślił.

Przed Mszą św. odbył się koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Andrychów”, obchodzącego ćwierćwiecze działalności. Grupa wraz z innymi zespołami ludowymi – m.in. Zespołem Pieśni i Tańca „Rodlanie” z Zakrzewa – uczestniczyła w Eucharystii.

Podczas liturgii obecne małżeństwa, wśród których było 25 par jubilatów przeżywających okrągłe rocznice zawarcia związku, odnowiły przyrzeczenia. Dziękowano za budowniczych i ofiarodawców kościoła, odbyła też się procesja z Najświętszym Sakramentem do pięciu ołtarzy. Poszczególne grupy odmówiły Różaniec, rozważając tajemnice światła.

Modlitwa niedzielna rozpoczęła trzyletni okres przygotowań do wydarzenia, jakim będzie planowana koronacja tutejszego obrazu Matki Bożej Różańcowej i Pani Andrychowskiej – zapowiedział proboszcz ks. prałat Stanisław Czernik.

Bractwo Różańcowe Najsłodszego Imienia Jezus i Najświętszej Maryi Panny w Andrychowie zostało erygowane w 1726 r. Wtedy też rozpoczęto w tej parafii – z ustanowienia papieża – uroczyste świętowanie odpustu ku czci MB Różańcowej, w pierwszą niedzielę października.

rk / Andrychów

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 2 października 2022
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas