Serwis agencyjny
Piątek, 9 grudnia 2022 
20:12
Piątek, 9 grudnia 2022 
20:12

Bp Orchowicz: czy równie wytrwale jak o siebie walczymy o Boga w naszym życiu?

2 miesiące temu Mieścisko niedziela, 2 października 2022 15:55

„Świat wokół nas mówi nam wiele jak walczyć o siebie, o swoją pozycję, o kolejne dobra materialne. Godzimy się z tym, bo przecież trzeba w tym świecie funkcjonować, trzeba w nim żyć. Czy jednak równie chętnie i wytrwale zaangażowani jesteśmy w walkę o Boga w naszym życiu?” - pytał w niedzielę 2 października w Mieścisku (archidiecezja gnieźnieńska) bp Radosław Orchowicz.

Biskup pomocniczy gnieźnieński modlił się ze wspólnotą miejscowej parafii pw. św. Michała Archanioła, która świętowała odpust parafialny i 60. rocznicę konsekracji kościoła. W homilii, przypominając o wspominanych 2 października w liturgii Aniołach Stróżach oraz niedawnym (29 września) wspomnieniu Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała - patrona parafii, bp Orchowicz podkreślił, że święta te uświadamiają nam po raz kolejny, że istnieje nie tylko widzialny świat, a otaczająca nas rzeczywistość nie wyczerpuje się jedynie w tym, co materialne.

„Nasza troska nie może więc ograniczać się wyłącznie do tego, co doczesne, dotykalne, mierzalne, policzalne. Mamy również, a może przede wszystkim pamiętać i ukierunkowywać się na to, co duchowe i wieczne” - mówił bp Orchowicz przypominając o odwiecznej walce, która najpierw dokonała się w świecie duchowym, i która trwa także w życiu człowieka od początku rodzaju ludzkiego, od chwili, kiedy szatan nie mogąc uderzyć w Boga, chce Mu odebrać Jego stworzenie.

„Nasze myśli, słowa, czyny to miejsce walki. Pamiętajmy o tym. Nie jesteśmy lepsi od innych. Jesteśmy jak inni, grzesznikami, ale walczymy. Przyznajemy się do naszej słabości, upadku, grzechu i powstajemy wierząc w Boże miłosierdzie” - mówił biskup pomocniczy gnieźnieński podkreślając, że świadomość toczącej się duchowej walki jest ważna szczególnie dziś, gdy z pola widzenia człowieka próbuje się wymazać pierwiastek nadprzyrodzony i perspektywę życia wiecznego z Bogiem.

„Nasza codzienność, świat wokół nas mówi nam wiele jak walczyć o siebie, o swoją pozycję, o kolejne dobra materialne. Ile trzeba wysiłku, ile starania, ile zmagań. Godzimy się z tym uzasadniając, że taka jest życiowa konieczność, że trzeba w tym świecie funkcjonować, trzeba przetrwać, trzeba w nim żyć. To wszystko prawda. Czy jednak równie chętnie i wytrwale zaangażowani jesteśmy w walkę o Boga w naszym życiu? O Jego obecność, o praktykowanie wiary, o wierność Jezusowi we wszystkich wymiarach i na każdej płaszczyźnie naszego życia?” - pytał bp Orchowicz podkreślając, że w naszej codziennej duchowej walce nie jesteśmy osamotnieni. Mamy wsparcie naszych aniołów stróżów i tego, którego imię brzmi „Któż jak Bóg” - Michała Archanioła, który stoi u boku Kościoła, aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata i pomaga wierzącym odeprzeć demona.

Parafia w Mieścisku należy do najstarszych w archidiecezji gnieźnieńskiej. Powstała z fundacji królów polskich, a pierwsza drewniana świątynia wymieniona jest w aktach już w 1416 roku jako „z dawna istniejąca”. W końcu XVII wieku na jej miejscu stanął kościół murowany, który w roku 1769 i 1865 został zniszczony przez pożary. Obecnie istniejącą świątynię wystawiono w latach 1875-1876. Kościół został konsekrowany 29 września 1962 roku przez bp. Lucjana Bernackiego. Było to wypełnienie życzenia kard. Stefana Wyszyńskiego o konsekracji wszystkich niekonsekrowanych kościołów w Polsce w związku z Millenium Chrztu Polski.

bgk / Mieścisko

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 2 października 2022
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas