sobota, 13 sierpnia 2022 12:36

Bp Lityński: Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki jedności


„Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki jedności” – powiedział bp Tadeusz Lityński do uczestników 40. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, którzy 12 sierpnia dotarli na Jasną Górę.

Jubileuszową 40. Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej tworzyły trzy nurty: gorzowski, zielonogórski i głogowski. W drodze pątnikom towarzyszyło zawołanie sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty: „Aby wszyscy byli jedno”.

Na zakończenie pielgrzymki, w kaplicy Cudownego Obrazu, Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Lityński. – Dziś jako Kościół, jako wspólnota pielgrzymkowa powracająca do swoich domów, do codziennych obowiązków, stajecie przed zadaniem, by na nowo odkryć pomiędzy sobą jedność – mówił bp Lityński.

– Jakże dzisiaj bolejemy w ojczyźnie, że tak wielu naszych braci i sióstr w wierze, ale także niewierzący, chociaż mieszkają w granicach jednego państwa, potrafią używać wzajemnie wobec siebie nienawistnego języka, a nawet fizycznej przemocy! Jesteśmy jako chrześcijanie, ale także jako pielgrzymi jasnogórscy wezwani do dzielenia się pokojem – dodał.

Piesza pielgrzymka z Gorzowa Wlkp. dotarła na Jasną Górę już 40 raz. – Wyszliśmy z Gorzowa przy dźwiękach orkiestry. W Rokitnie tym, którzy na przestrzeni 40 lat tworzyli pielgrzymkę, bp Tadeusz Lityński wręczał statuetki, a na zakończenie była uroczysta agapa, tort i fajerwerki – opowiada ks. Krzysztof Kolanowski, kierownik gorzowskiej pielgrzymki.

Po raz 40 wyszła również pielgrzymka zielonogórska. Wzięło w niej udział blisko 300 pątników. Inspiracją dla codziennych konferencji były tym razem katechezy Drogi Neokatechumenalnej. – Z przewodnikami doszliśmy do wniosku, że warto wprowadzić ludzi w biblijno-teologiczną rzeczywistość Kościoła tak, aby pokazać jedność Starego i Nowego Testamentu, która objawia się w Eucharystii – tłumaczy ks. Krzysztof Kocz, kierownik pielgrzymki zielonogórskiej.

Na Jasną Górę dotarło również blisko stu pątników z Głogowa. Tu pielgrzymka wyruszyła już po raz 42. – Od ubiegłego roku idziemy w jednej grupie. To jest plus. Jedna grupa bardzo zbliża ludzi do siebie, bo wszystko mamy wspólne. Cały czas jesteśmy razem jak jedna Boża rodzina, jeden Kościół – mówi ks. Leszek Okpisz, kierownik pielgrzymki.

kk / Jasna Góra

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 sierpnia 2022
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski