środa, 10 sierpnia 2022 15:59

Drochlin: bp Piotrowski poświęci drugą w diecezji kieleckiej pustelnię


W parafii Drochlin w dekanacie koniecpolskim kandydatka do życia pustelniczego - Agata, będzie się przygotowywała do złożenia ślubów. W najbliższą niedzielę 14 sierpnia pustelnię w Drochlinie poświęci biskup kielecki Jan Piotrowski, wprowadzając Agatę na drogę formacji pustelniczej. To już druga pustelnia w diecezji kieleckiej.

Uroczystość w Drochlinie poprzedzi Msza św. o godz. 17.

Pierwsza pustelnia została poświęcona w Sokolinie w 2017 roku. Przebywa w niej pustelnica Izabela, która złożyła śluby wieczyste.

Agata będzie żyła w przygotowanej przez siebie pustelni na terenie parafii Drochlin. Jest to skromne życie w ciszy i odosobnieniu, zakładające samotność z wyboru, choć nie pozbawione możliwości wychodzenia na zewnątrz, celem załatwienia podstawowych spraw związanych z codzienną egzystencją. Reguła, zatwierdzona przez biskupa diecezjalnego, zakłada określony rytm dnia, w tym szczególnie harmonogram modlitw.

- Formacja jest wieloaspektowa, rozłożona na kilka lat. Chodzi o pogłębienie duchowe, teologiczne, ale i życiowe – mówi KAI ks. prałat Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego. – Jest to czas rozeznania swojego powołania i dojrzewania decyzji, czy to faktycznie jest jej, Agaty droga – dodaje. Kandydatka będzie się zajmowała pisaniem ikon i być może drobnym rękodziełem, nie kolidującym z życiem pustelniczym.

Jej formacja odbywa się pod okiem kierownika duchowego wskazanego przez biskupa, w tym przypadku ks. Tomasza Rusieckiego

dziar / Drochlin

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 sierpnia 2022
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski