Serwis agencyjny
Wtorek, 24 maja 2022 
7:40
Wtorek, 24 maja 2022 
7:40

Abp Skworc do nowych księży: Za twoim powołaniem kryje się wola Zbawiciela

9 dni temu Katowice sobota, 14 maja 2022 14:49

– Za twoim wybraniem, powołaniem, za twoim „przeznaczeniem” kryje się wola Zbawiciela – powiedział metropolita katowicki w homilii podczas liturgii eucharystycznej z obrzędem udzielania święceń prezbiteratu. Święcenia kapłańskie przyjęłoośmiu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (WŚSD).

W homilii metropolita katowicki zwrócił uwagę na świętych, którzy towarzyszyli kandydatom do święceń podczas ich 7-letniej formacji: św. Jan XXIII – patron rocznika oraz bł. ks. Jan Franciszek Macha – beatyfikowany 20 listopada 2021 roku, patron śląskiego seminarium. – Waszym formatorem jest również św. Maciej, patron dnia, w którym przyjmujecie święcenia prezbiteratu – dodał abp Skworc.

Metropolita katowicki zastanawiał się, co ci „ludzie Boga” mają dziś do powiedzenia kandydatom do święceń. Wskazał na hasło posługi św. Jana XXIII – „Obedientia et pax” (posłuszeństwo i pokój) tłumacząc, że „pokój jest owocem posłuszeństwa” oraz – nawiązując do encykliki „Pacem in terris” – że można go osiągnąć poprzez „wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga”. Za papieskim dokumentem wymienił też cztery filary pokoju: prawdę, sprawiedliwość, miłość i wolność.

Przyszłym prezbiterom zwrócił uwagę, że będą „rozwiązywali” święte zgromadzenie liturgiczne słowami: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. – Pamiętaj wtedy – zwrócił się da każdego z nich – „że ty jako pierwszy jesteś posłany w pokoju Chrystusa, aby być rzecznikiem, orędownikiem a przede wszystkim rzemieślnikiem pokoju o prawdziwym nastawieniu ducha do pokojowego działania”.

Abp Skworc zaznaczył, że bł. Jan Franciszek Macha to patron na czas wojny. – W nieprzewidzianej przez nikogo sytuacji wojny i fali wojennych uchodźców poszliśmy jako Kościół i katowickie prezbiterium za przykładem postępowania Błogosławionego, który z pewnością oczekiwał od nas, swoich młodszych braci, całkowitego otwarcia na potrzeby uchodźców, umywania im zmęczonych i zranionych nóg – mówił nawiązując do symbolicznego gestu wielkoczwartkowego z Katedry Chrystusa Króla.

Komentując fragment Dziejów Apostolskich z dzisiejszej Liturgii Słowa abp Skworc zaapelował, by pierwszym formatorem nowo wyświęconych pozostał Chrystus. Kandydatów do święceń prezbiteratu zapewniał, że „idąc w kapłańską posługę” w towarzystwie św. Jana XXIII, bł. Jana Machy i św. Macieja, zasłuchani w nauczanie Pana, nie pobłądzą lecz przyniosą obfity owoc.

Liturgię eucharystyczną pod przewodnictwem abp. Skworca koncelebrowali nowo wyświęceni kapłani, abp Koadiutor Adrian Galbas, biskupi pomocniczy: bp Marek Szkudło, bp Adam Wodarczyk i bp Grzegorz Olszowski, formatorzy WŚSD w Katowicach i przedstawiciele prezbiterium katowickiego.

ks. rs / Katowice

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 maja 2022
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas