Serwis agencyjny
Wtorek, 24 maja 2022 
9:03
Wtorek, 24 maja 2022 
9:03

Gniezno: ponad 200 nowych lektorów, ceremoniarzy, animatorów i kantorów

9 dni temu Gniezno sobota, 14 maja 2022 14:25

Ponad 200 nowych lektorów, ceremoniarzy, animatorów i kantorów otrzymało w sobotę 14 maja w katedrze gnieźnieńskiej promocję do posług, które odtąd pełnić będą w swoich parafiach. Mszy św. przewodniczył i błogosławieństwa młodym ludziom udzielił bp Radosław Orchowicz.

„Każdego jak tu jesteście chce Jezus. To On was wybrał, On was zaprasza” - mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński. Tłumaczył kandydatom, że choć do pełnienia swoich funkcji musieli się solidnie przygotować, to jednak właśnie wola Jezusa była w ich wybraniu decydująca.

„Trzeba, abyśmy sobie uświadomili, że każdy z nas jest dotknięty takim wyborem, taką miłością Jezusa” - mówił bp Orchowicz podkreślając, że pełnione w Kościele posługi i funkcje to nie tylko mechanicznie wykonywane zadania, ale odpowiedź i wzrastanie w Bożej miłości.

Podczas uroczystego przyrzeczenia przed biskupem nowi lektorzy i ceremoniarze deklarowali gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki. Ceremoniarze otrzymali również od bp. Orchowicza krzyże ceremoniarskie będące znakiem ich posługi.

Pod koniec Mszy św. błogosławieństwo otrzymali animatorzy Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO), potwierdzając wcześniej gotowość wypełniania powierzonych im zadań, do których należy m.in. troska o formację dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy błogosławieństwo do pełnionych posług otrzymali również kantorzy.

Łącznie promocję w katedrze gnieźnieńskiej otrzymało 216 młodych ludzi - 150 lektorów, 50 ceremoniarzy, 6 animatorów i 10 kantorów. W uroczystym dniu towarzyszyli im duszpasterze LSO z ich rodzinnych parafii, diecezjalni duszpasterze LSO: ks. kan. Jakub Dębiec i ks. Ryszard Gilas, a także wikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej ks. kan. Zbigniew Przybylski oraz rektor gnieźnieńskiego seminarium duchownego ks. kan. Przemysław Kwiatkowski.

bgk / Gniezno

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 maja 2022
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas