Serwis agencyjny
Wtorek, 24 maja 2022 
8:31
Wtorek, 24 maja 2022 
8:31

Jana Góra: Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania

9 dni temu Częstochowa sobota, 14 maja 2022 12:36

O tym, że kapłani i osoby konsekrowane mają uobecniać Boga w służbie, budować relacje z ludźmi i ich jednoczyć mówił do uczestników Pielgrzymki Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania bp Andrzej Przybylski. Pielgrzymka ta odbywa się zawsze w drugą sobotę maja i jest także czasem wdzięczności za tych, którzy oddali się wyłącznej służbie Bogu. Za swoją drogę do kapłaństwa dziękowali też nowo wyświęceni diakoni diecezji gliwickiej i opolskiej.

Cała depesza dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Warunki abonamentu

Aby stać się odbiorcą Serwisu należy podpisać stosowną umowę z KAI. Po podpisaniu umowy odbiorca otrzymuje unikalne kody dostępu do Serwisu na stronie internetowej lub też zostaje wprowadzony do bazy odbiorców otrzymujących informacje pocztą elektroniczną.

W ramach abonamentu oferujemy różne poziomy dostępu do Serwisu, zwane profilami.

UZYSKAJ DOSTĘP

Twitter - śledź nas