piątek, 14 stycznia 2022 18:26

Wykład Rabina Skórki podczas Dnia Judaizmu w Archidiecezji Lubelskiej (zapowiedź)


Historia życia ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego, którego podczas Holokaustu jako żydowskiego chłopca Jakuba Hersza Grinera uratowali Polacy, będzie jednym z tematów spotkania, które w Dniu Judaizmu w Kościele katolickim - 17 stycznia - zorganizują Archidiecezja Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a także Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie. Wykład o żydowsko-katolickim dialogu wygłosi prof. Abraham Skórka - rabin gminy żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires

Dzień Judaizmu odbędą się w formule online - na platformie Zoom (https://bit.ly/34OfFO7, Meeting ID: 819 6073 4751 Passcode: 940029). Spotkanie będzie tłumaczone (niezbędne jest zaktualizowanie aplikacji Zoom do najnowszej wersji, żeby poprawnie działał moduł wyboru wersji językowej).

Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) urodził się 23 sierpnia 1931 r. w Zamościu w rodzinie żydowskiej. W czasie II wojny światowej jego najbliżsi krewni - ojciec, matka i dwie siostry - zostali zamordowani przez Niemców. On sam ukrywał się przed okupantami dzięki pomocy polskich rodzin. Po wojnie przebywał w sierocińcu sióstr benedyktynek. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, a 20 kwietnia 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Ks. inf. Grzegorz Pawłowski zmarł w ubiegłym roku w Izraelu, gdzie od 1970 r. był duszpasterzem Polonii.
Podczas spotkania odczytany zostanie fragment nowej książki ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego pt. "Mesjasz i jego wyznawcy". Książkę, która jest komentarzem biblijno-archeologicznym do tekstów Ewangelii i Dziejów Apostolskich, opublikuje wydawnictwo "Gaudium". Opisuje ona życie Jezusa, Jego uczniów oraz wspólnoty pierwotnego Kościoła, ale także jest świadectwem wiary Żyda, który uwierzył w Ewangelię i został katolickim kapłanem.

"Publikacja zawiera cenne uwagi i objaśnienia archeologiczne, historyczne i geograficzne, postrzegane zarówno z żydowskiego punktu widzenia, jak i chrześcijańskiego" - zachęca do lektury "Gaudium", dodając, że książka jest także swoistym testamentem duchowym ks. inf. Pawłowskiego.

W spotkaniu, które otworzy ks. dr Tomasz Adamczyk - dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie, uczestniczyć będą m.in. metropolita lubelski ks. dr hab. Stanisław Budzik, a także rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Prof. Abraham Skórka, który mówić będzie o dialogu żydowsko-katolickim 56 lat po soborowej deklaracji "Nostra aetate",wspólnie z bp. Mieczysławem Cisło - biskupem pomocniczym seniorem Archidiecezji Lubelskiej - poprowadzą też modlitwę o pokój. Na zakończenie lubelskich obchodów Dnia Judaizmu wygłoszona zostanie także modlitwa Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce ustanowiła w 1997 r. Konferencja Episkopatu Polski. Jest obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

W tym roku odbywa się jubileuszowa 25. edycja Dnia Judaizmu. Tym razem towarzyszą mu słowa “Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 55,8). Centralne obchody odbędą się w Poznaniu. Program wydarzenia przewiduje m.in. modlitwę chrześcijan i Żydów przy symbolicznym grobie rabina Akivy Egera, wspólne nabożeństwo biblijne oraz podsumowanie - z perspektywy żydowskiej i katolickiej - 25-letniej historii Dnia Judaizmu w Polsce. Odbędzie się także wręczenie Nagrody „Menora Dialogu”. Otrzyma ją Jan Grosfeld.

ms/KUL, tk / Lublin

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 stycznia 2022
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski