Serwis agencyjny
Piątek, 28 stycznia 2022 
20:53
Piątek, 28 stycznia 2022 
20:53

Debata „Sumienie a opinia publiczna” odbędzie się w formie online

miesiąc temu Warszawa poniedziałek, 6 grudnia 2021 18:53

Tematem kolejnej debaty z cyklu „Pro tempore Dialog Nauk” będzie „Sumienie a opinia publiczna”. W dyskusji wezmą udział dr hab. Bartosz Kuźniarz (filozof i etyk), ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (teolog moralista) oraz o. dr Janusz Pyda OP (teolog). Debatę zorganizowano we współpracy Komitetu Teologicznego PAN i Akademii Katolickiej w Warszawie, odbędzie się w formie online 7 grudnia o 19.00.

– Kiedy mówimy o sumieniu, mówimy o człowieku, osobie ludzkiej, która właśnie w sumieniu, czy w „sercu”, jak nazywa sumienie język biblijny, wyraża siebie najbardziej. I albo realizuje siebie w relacji do dobra obiektywnego, albo siebie okalecza. W sumieniu człowiek spełnia swoje powołanie. Bóg, który stworzył człowieka, wezwał go do siebie samego. I to w sumieniu człowiek rozpoznaje głos Boży i za nim idzie, kiedy czyni dobro. Zdarza się jednak, że człowiek potrafi odrzucić dobro, a nawet Boga, który jest źródłem dobra – wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. prof. Sławomir Nowosad.

Teolog z KUL wskazuje, że współcześnie żyjemy w kulturze bardzo naznaczonej indywidualizmem, która jest relatywistyczna, także w obszarze życia moralnego. – Nikt raczej nie neguje istnienia sumienia, ale dochodzi do pewnej absolutyzacji sumienia. W dyskusjach nad sumieniem albo uważa się je za kreatora norm moralnych, albo ich lektora. Dochodzi do tego, co można by nazwać skrajną subiektywizacją, przekonanie, że sumienie o wszystkim rozstrzyga. Natomiast odrzuca się twierdzenie, że w sumieniu rozpoznaje się obiektywną prawdę moralną - wskazuje ks. prof. Nowosad podkreślając, że w chrześcijaństwie przekonanie rozumu oświeconego wiarą wskazuje, że w sumieniu człowiek rozpoznaje obiektywne prawo Boże i realizuje je w swoim życiu.

– Trwa wielki spór co do rozumienia sumienia i jego godności, jego mocy moralnego zobowiązania, na ile człowiek powinien żyć według sumienia, albo czy może z jakichś racji odrzucać sumienie. Ważną tezą jest tu prawo do wolności sumienia. Człowiek nie powinien być zmuszony do działania wbrew sumieniu. Człowiekowi nie powinno się przeszkadzać w tym, by mógł działać w zgodzie ze swoim sumieniem. Problemem jest też to, że normy moralne próbuje narzucać kultura, różne ideologie. Neguje się nawet istnienie samej prawdy. Z pojęcia prawdy zrezygnowano na rzecz indywidualnej opinii. Fundamentalnie dyskusja sprowadza się zawsze do pytania o Boga – mówi ks. Prof. Nowosad, zarysowując problematykę debaty.

Debata odbędzie się 7 grudnia o godz. 19.00 w formie online: https://www.youtube.com/watch?v=w6elbvdzkRw

Więcej informacji oraz nagranie poprzednich spotkań znaleźć można na stronie: protempore.mkw.pl

„Pro Tempore. Dialog Nauk” – to cykl debat naukowych toczonych się na styku nauk teologicznych, ścisłych i humanistycznych. Organizatorami spotkań są Akademia Katolicka w Warszawie i Komitet Nauk Teologicznych PAN.

dg / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 6 grudnia 2021
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas