czwartek, 25 listopada 2021 15:40

Abp Skworc do nadzoru górniczego: trzeba nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem górniczej pracy


Trzeba nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem górniczej pracy – mówił do nadzoru górniczego abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki w kościele pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach przewodniczył mszy św. w intencji pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). To najważniejsza w tej branży instytucja nadzorująca.

Msza święta w intencji pracowników Wyższego Urzędu Górniczego zainaugurowała tegoroczną modlitwę z okazji patronalnego święta św. Barbary – patronki górników. – Przez Jej wstawiennictwo polecamy Bożej Opatrzności wszystkich pracowników Wyższego Urzędu Górniczego i ich służebną rolę wobec całej górniczej branży. Ta służebna rola – ma wymiar formujący i kontrolujący – przypominał arcybiskup.

Podkreślał, że wszyscy potrzebujemy formacji ludzkiej, zawodowej oraz duchowej. Przypomniał pojawiającą się dziś w czytaniach postać proroka Daniela, który przechodzi przez różne trudne doświadczenia. Jak wskazywał abp Skworc, ostatecznie jednak jego dramatyczne przygody kończą się happy endem.

Daniel był w służbie królewskiej, gdzie zdobył sobie zaufanie króla i dobrą opinię oraz wrogów. – To z powodu ich działania, tylko dlatego, że trwał w zakazanej przez króla relacji modlitewnej ze swoim Bogiem, został zadenuncjowany, osądzony i ostatecznie wrzucony do jaskini lwów, skąd dzięki Bożej interwencji został wydobyty, zdrowy i cały – wyjaśniał metropolita katowicki.

Jak podkreślał arcybiskup, cudowne uratowanie Daniela ma dalekosiężne skutki. Król wydaje wówczas dekret wprowadzający wolność religijną, życzy pełni pokoju i zarządza, aby na całym obszarze królestwa „odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela”.

Inaczej potoczyły się losy patronki górników, św. Barbary. – Prześladowana z powodu wiary w Jezusa Chrystusa; została skazana na więzienie i ostatecznie śmierć. Jej męczeństwo miało i ma również dalekosiężne skutki; zyskała życie wieczne u Boga i ludzką pamięć przez pokolenia – mówił.

Wskazywał, że zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego jest formacja i kontrola. Formacją nazwał kształtowanie świadomości i wprowadzanie korekt. Wyliczał, że pracownicy WUG zajmują się "czuwaniem nad szerokim spectrum spraw od bezpieczeństwa i higieny pracy poczynając po likwidację zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej."

Jak przyznał, to pierwsze zadanie jest dziś najważniejsze. – Bo to sytuacja pandemiczna uczy wytrwałego apelowania, przekonywania i dochodzenia do poczucia większej, osobistej odpowiedzialności za siebie i innych – ukazywał.

Mówiąc o odpowiedzialności za siebie i innych wezwał do troski o nasz wspólny dom – ziemię. Tu przypomniał encyklikę papieża Franciszka "Laudato si" i dokument końcowy konferencji klimatycznej w Glasgow (COP26).

Abp Skworc zaznaczał, że "trzeba nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem górniczej pracy." Wyrażał uznanie i podziękowanie pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego, bo ich działanie ma "przełożenie na znaczące zmniejszenie się liczby wypadków w górnictwie." Życzył, by ta tendencja się ustabilizowała aż do całkowitego wyeliminowania wypadków.

Abp Skworc zauważył za papieżem Franciszkiem, że ziemia protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy. Wezwał do globalnego nawrócenia ekologicznego i ochrony warunków moralnych prawdziwej „ekologii ludzkiej”.

– Jednak nie jesteśmy tylko prochem. Także „samo życie ludzkie jest darem, które trzeba chronić przed różnymi formami degradacji – przypominał.

W homilii mówił też o powtórnym przyjściu Jezusa. W pewnym sensie ono już się dokonuje podczas Eucharystii. – Przyjmujemy więc z wiarą przychodzącego Zbawiciela. Niech spotkanie z Nim nas umacnia w naszej trosce o człowieka i o dzieło stworzenia, o ziemię, nasz wspólny dom – apelował metropolita katowicki.

We mszy św. w kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach wzięli udział m.in. pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). To najważniejsza w tej branży instytucja nadzorująca – wraz z jedenastoma okręgowymi urzędami – ruch zakładów górniczych i kontrolująca przestrzeganie norm bezpieczeństwa w kopalniach.

asp/Radio eM/Katowice / Katowice

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 listopada 2021
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski