czwartek, 25 listopada 2021 12:20

Kraków: o. Adrian Marek Mróz nowym opatem cystersów w Mogile


Podczas kapituły wyborczej konwentu o. Adrian Marek Mróz został wybrany nowym opatem mogilskim. Jego kadencja potrwa 10 lat.

Ojciec Adrian Marek Mróz Cist urodził się 17 maja 1961 r. w Wołominie k. Warszawy. Po maturze w Technikum Geodezyjnym w Warszawie w 1981 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie i równolegle na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) ukończył w 1988 r. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa w Ołtarzewie k. Warszawy.

W latach 1988-1990 pracował w parafii pallotyńskiej w Radomiu. Odpowiadając na apel przełożonych, w 1990 przeniósł się do Regii Miłosierdzia Bożego Księży Pallotynów we Francji. W latach 1990-1992 zajmował się pracą duszpasterską i wychowawczą w Paryżu; w latach 1992-1998 pracą w szkolnictwie francuskim w Lycee Professionnel Prive Notre Famille w Osny (Val d’Oise).

W 1998 r. wstąpił do Zakonu Cysterskiego w opactwie w Krakowie-Mogile. Uroczystą profesję monastyczną złożył w 2002 r.

Jako cysters pracował w charakterze duszpasterza, wikariusza parafii, katechety szkół średnich, wychowawcy młodzieży w klasztorach w Mogile i na Szklanych Domach w Krakowie. W latach 2012-2013 był przeorem w klasztorze Szklane Domy, a w latach 2013-2020 przeorem w Opactwie Mogilskim.

md / Kraków-Mogiła

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 listopada 2021
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski