czwartek, 22 lipca 2021 7:52

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Kazimierza Klawczyńskiego – 28 lipca


Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Kazimierza Klawczyńskiego, zmarłego tragicznie we Włoszech wicekanclerza koszalińskiej kurii oraz kapelana sanktuarium na Górze Chełmskiej, odbędą się w środę 28 lipca w Koszalinie, na Górze Chełmskiej i w Lęborku, gdzie kapłan zostanie pochowany.

Ks. prałat dr Kazimierz Klawczyński przebywał na urlopie we Włoszech, gdzie doszło do jego tragicznej śmierci (utonięcia) w miejscowości Marina di Massa, 15 lipca ok. godz. 10.30.

Uroczystości pogrzebowe będą miały następujący przebieg:

Wtorek 27 lipca, Koszalin: godz. 10.15 – Różaniec (katedra), godz. 11 – Msza św. pod przewodnictwem biskupa ordynariusza (katedra), godz. 17 – Msza św. (Góra Chełmska), godz. 18 – Nieszpory (Góra Chełmska).

Środa 28 lipca - Lębork: godz. 10 – Różaniec (kościół pw. NMP Królowej Polski), godz. 11 – Msza św. pod przewodnictwem biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka i przewiezienie ciała na cmentarz parafialny w Lęborku.

Śp. ksiądz prałat dr Kazimierz Klawczyński urodził się 17 stycznia 1958 r. w Lęborku. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w Technikum Mechanicznym w Lęborku, w październiku 1978 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia diakonatu otrzymał 27 czerwca 1983 r. a święcenia prezbiteratu 27 maja 1984 r. w Lęborku.

Po święceniach kapłańskich został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Jadwigi w Białogardzie, a następnie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słupsku. W 1984 r. został mianowany wikariuszem w parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku. W 1985 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu duchowości na Wydziale Teologii Duchowości Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie z zamieszkaniem w Instytucie Polskim w Rzymie. Po powrocie ze studiów został mianowany w 1991 r. osobistym sekretarzem biskupa ordynariusza Ignacego Jeża oraz notariuszem Kurii Biskupiej w Koszalinie. Te funkcje pełnił przy wszystkich dotychczasowych biskupach koszalińsko-kołobrzeskich. W sierpniu 2009 r. został mianowany wicekanclerzem Kurii Biskupiej w Koszalinie. W czerwcu 2015 r. został wyznaczony na delegata biskupa do prowadzenia spraw dotyczących nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec małoletnich.

Ks. Kazimierz Klawczyński pełnił też funkcję adwokata przy Sądzie Biskupim Koszalińsko-Kołobrzeskim, kapelana Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu na Górze Chełmskie w Koszalinie oraz Diecezjalnego Duszpasterza Ruchu Szensztackiego.

W 2000 r. papież Jan Paweł II obdarzył ks. Klawczyńskiego godnością Kapelana Honorowego, a w 2006 r. papież Benedykt XVI obdarzył go godnością Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

km / Koszalin

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 lipca 2021
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski