Serwis agencyjny
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 
5:42
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 
5:42

Piekoszów: Dom dla Niepełnosprawnych Caritas doposażony w koncentratory tlenu

10 dni temu Piekoszów czwartek, 8 kwietnia 2021 9:04

Koncentratory tlenu dla prowadzonego przez Caritas kielecką Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, przekazał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Placówka obejmuje opieką ok. 140 osób, pracuje w niej liczny personel. Jak poinformował KAI ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor placówki, jest to w tym momencie sprzęt niezbędny. – Jak dotąd mieliśmy pięć koncentratorów i wszystkie były zajęte przez pacjentów. W najbliższym czasie trzy z nich będą musiały zostać zawiezione do przeglądu technicznego, więc wsparcie w postaci pięciu nowych, jest bardzo ważne – mówi ks. Łukasz Zygmunt. – W tej chwili na szczęście nikt nie choruje na covid, ale pacjenci, którzy przeszli tę chorobę bardzo tlenu potrzebują - dodaje ksiądz dyrektor.

Placówkę, którą kieruje nazywa „małym szpitalem”. – W jej ramach funkcjonuje dom pomocy społecznej, lokale aktywizujące i oddział szpitalny. Pacjentów nieustannie przybywa, brakuje urządzeń ściennych do podawania tlenu, wciąż potrzebne są ubrania ochronne, rękawice – wylicza.

Pomoc od wojewody otrzymało także Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – to butle do tlenu medycznego, przeznaczone m.in. do obsługi respiratorów przenośnych.

W Domu dla Niepełnosprawnych Caritas kieleckiej w Piekoszowie funkcjonują liczne usługi i obiekty ratownictwa. Jest tu Dom Pomocy Społecznej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Szpitalny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Dziennej, Lekarska Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna, rehabilitacja ambulatoryjna i turnusy rehabilitacyjne oraz lokale aktywizujące.

Dom wyposażony jest w gabinety do kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu klasycznego, w salę gimnastyczną, basen rehabilitacyjny, grotę solną, świetlicę, jadalnię i kuchnię. W całym obiekcie nie ma barier architektonicznych. Cały obiekt jest wyposażony w instalację przeciwpożarową i chroniony monitoringiem.

Otoczenie Domu stanowią przestrzenie zielone z drzewami, krzewami, kwiatami, oczkiem wodnym, alejami do spacerowania, ławkami, miejscem do grilla, boiskiem i parkingami. Dom przylega do Sanktuarium ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.

Pracę w Domu dla Niepełnosprawnych wykonują wysoko wykwalifikowani specjaliści: lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, opiekunki, pracownik socjalny, terapeuci, kucharki i pozostały personel pomocniczy. W kaplicy Domu jest sprawowana codziennie Msza Święta i inne sakramenty. Z oferty korzystają osoby z całej Polski.

Wizytówką Domu stały się także organizowane przez wiele lat turnusy rehabilitacyjno – rekolekcyjne – od 1993 r., ale zapoczątkowano je – początkowo bez rehabilitacji – już w 1981 r. w Szewnej. Ich początek i historia łączą się z inicjatywą i posługą bł. ks. Wojciecha Piwowarczyka, kapłana diecezji kieleckiej, który obecnie jest patronem Domu.

dziar / Piekoszów

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 8 kwietnia 2021
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas