Serwis agencyjny
Wtorek, 18 maja 2021 
0:31
Wtorek, 18 maja 2021 
0:31

Poznań: modlitwa nauczycieli akademickich w święto Katedry św. Piotra

2 miesiące temu Poznań wtorek, 23 lutego 2021 9:06

„To święto jest okazją do przypomnienia doniosłości nauczania papieskiego, a przez analogię skłania nas do refleksji nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi nauczania akademickiego. Chociaż nie wyrasta ono z mandatu Piotrowego, to jednak również ono, jeśli tylko jest autentyczne, stara się kierować podobnymi jak nauczanie papieskie dążeniami do prawdy, dobra i piękna” − powiedział do naukowców zgromadzonych w poznańskiej katedrze abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański przewodniczył nieszporom w święto Katedry św. Piotra, 22 lutego, uznawane w archidiecezji za patronalne święto nauczycieli akademickich. Uczestniczyli w nim rektorzy i profesorowie poznańskich wyższych uczelni, Polskiej Akademii Nauk i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Abp Gądecki podkreślił, że święto to jest okazją, „by prosić o Boże błogosławieństwo dla każdego nauczyciela akademickiego tutaj obecnego i powierzać Panu Bogu sprawy nauki, aby wiara tego tak znaczącego i wpływowego środowiska pozostała nienaruszona”.

W wygłoszonej podczas nieszporów konferencji bp prof. Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, podjął refleksję na temat obecnej sytuacji Kościoła. Zauważył, że dziś wiele mówi się o kryzysie Kościoła. Przekonywał jednak, że to słowo nie musi być odczytywane negatywnie, gdyż „kryzys Kościoła jest okazją do tego, abyśmy na nowo odczytali Dzieje Apostolskie”.

„Czas Dziejów Apostolskich powrócił, mówią papieże i okoliczności naszego życia” – stwierdził.

Bp Siemieniewski przypomniał, że św. Jan Paweł II, mówiąc o sytuacji Kościoła, porównywał ją do ateńskiego areopagu, na którym dobrą nowinę o Jezusie głosił św. Paweł.

Benedykt XVI, tłumacząc w Liście apostolskim „Porta fidei”, na czym polega ewangelizacja, zaznaczył, że bramy Kościoła są szeroko otwarte, ale trzeba przede wszystkim dawać innym świadectwo wiary.

Kaznodzieja zauważył, że także papież Franciszek w adhortacji „Evangelii gaudium” wyraził przekonanie, że „głoszenie Ewangelii podobne jest do przepowiadania apostolskiego”.

W opinii biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej kryzys Kościoła, o którym wiele dziś się słyszy, może być okazją do odkrycia pierwotnej budowli, do powrotu do źródeł.

Bp Siemieniewski przekonywał, że aby zrozumieć, czym jest Kościół, nie wystarczy rozglądać się po „dziś” Kościoła, bo ważne są jego korzenie, a one sięgają dwadzieścia wieków wstecz.

„Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski, czyli zakorzeniony. Kościół jest darem z góry, a nie wytworem ludzkich pomysłów i idei, darem Ducha Świętego, to skarb złożony w nasze ręce” – zaznaczył.

Z uwagi na panującą pandemię i związane z nią obostrzenia tradycyjne spotkanie po nieszporach abp Stanisława Gądeckiego z profesorami i innymi pracownikami akademickimi miasta Poznania zostało odwołane.

Święto Katedry św. Piotra przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Kościół modli się, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”.

msz / Poznań

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 lutego 2021
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas