Serwis agencyjny
Piątek, 5 marca 2021 
1:21
Piątek, 5 marca 2021 
1:21

Asystenci osób z niepełnosprawnościami - projekt rzeszowskiej Caritas

miesiąc temu Rzeszów piątek, 22 stycznia 2021 18:29

Już 80 osób z niepełnosprawnościami z terenu diecezji rzeszowskiej korzysta z pomocy asystentów w ramach projektu przygotowanego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Asystenci najczęściej odciążają rodziców w codziennej opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi.

„Na wielką potrzebę takiego wsparcia zwracali uwagę rodzice osób niepełnosprawnych. To oni zwrócili się z prośbą, na którą skutecznie odpowiedziała rzeszowska Caritas, pisząc odpowiedni projekt do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej” – mówi ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” zyskał akceptację Ministerstwa i ks. Potyrała w grudniu 2020 r. podpisał umowę na realizację projektu. Aktualnie trwa jego wdrażanie.

Środki na realizację tego zadania wynoszą 2.152.200 zł. Jest to aktualnie największy tego rodzaju projekt w województwie podkarpackim i jeden z największych w Polsce. Dzięki niemu Caritas Diecezji Rzeszowskiej już obejmuje realnym wsparciem 80 osób z niepełnosprawnościami. Są jeszcze wolne miejsca – odpowiednie informacje można uzyskać w biurze Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy ul. J. Styki w Rzeszowie.

Jak podkreśla ks. Potyrała, z projektu korzystają osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny oraz sami asystenci. „Asystenci są zatrudnieni przez Caritas i otrzymują wynagrodzenie. Ich praca i zaangażowanie stanowi wielkie wsparcie dla osób niepełnosprawnych i dla ich rodzin. Zabierają osoby niepełnosprawne na spacery, na zakupy, do urzędu, do fryzjera czy do kościoła. To zarówno pomoc w pokonywaniu wielu ograniczeń i barier, ale także towarzyszenie i bliskość” – dodaje dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

tn / Rzeszów

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 stycznia 2021
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas