Serwis agencyjny
Piątek, 5 marca 2021 
2:01
Piątek, 5 marca 2021 
2:01

Francja: imamowie uchwalili dokument przeciw ekstremizmowi

miesiąc temu Paryż wtorek, 19 stycznia 2021 18:10

Po wielotygodniowych ożywionych wewnętrznych debat i dyskusji Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) przyjęła 18 stycznia Kartę Zasad Islamu we Francji. Ma ona położyć kres fundamentalizmowi, islamowi politycznemu i wypływającym z niego ingerencjom zagranicznym. Dokument posłuży zwłaszcza jako podstawa do utworzenia w przyszłości Narodowej Rady Imamów (CNI), której powołania domaga się prezydent Emmanuel Macron. Miałaby one wydawać zaświadczenia imamom, upoważniające ich do głoszenia kazań w całym kraju.
Opis profilu Miesięczny
ryczałt
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
150 zł
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie

Cała depesza dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Warunki abonamentu

Aby stać się odbiorcą Serwisu należy podpisać stosowną umowę z KAI. Po podpisaniu umowy odbiorca otrzymuje unikalne kody dostępu do Serwisu na stronie internetowej lub też zostaje wprowadzony do bazy odbiorców otrzymujących informacje pocztą elektroniczną.

W ramach abonamentu oferujemy różne poziomy dostępu do Serwisu, zwane profilam

UZYSKAJ DOSTĘP

Twitter - śledź nas