Serwis agencyjny
Piątek, 27 listopada 2020 
14:35
Piątek, 27 listopada 2020 
14:35

Od 5 lat wzrasta na świecie liczba ofiar min i innych materiałów wybuchowych

4 dni temu Genewa niedziela, 22 listopada 2020 17:11

Rok 2019 był kolejnym, piątym rokiem rosnącej liczby ofiar min przeciwpiechotnych i innych wojskowych materiałów wybuchowych, używanych na dużą skalę w konfliktach zbrojnych. Ogłoszony 12 listopada 22. doroczny "Landmine Report 2020" mówi o ok. 5554 wypadkach (od połowy 2019 do października br.) związanych z użyciem tego rodzaju broni, przy czym ponad połowę z nich (2949) wywołały miny przeciwpiechotne. Ponad 80 proc. poszkodowanych stanowili cywile, a wśród nich połowa to dzieci. Jednocześnie dokument zwrócił uwagę na postęp w walce z minami w wymiarach ogólnoświatowych, o czym świadczy rosnąca liczba i powierzchnia obszarów rozminowanych oraz zniszczonych min – ponad 55 mln sztuk we wspomnianym okresie.
Opis profilu Miesięczny
ryczałt
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
150 zł
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie

Cała depesza dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Warunki abonamentu

Aby stać się odbiorcą Serwisu należy podpisać stosowną umowę z KAI. Po podpisaniu umowy odbiorca otrzymuje unikalne kody dostępu do Serwisu na stronie internetowej lub też zostaje wprowadzony do bazy odbiorców otrzymujących informacje pocztą elektroniczną.

W ramach abonamentu oferujemy różne poziomy dostępu do Serwisu, zwane profilam

UZYSKAJ DOSTĘP

Twitter - śledź nas