sobota, 21 listopada 2020 19:43

VI Areopag Pelpliński poświęcony zaangażowaniu duchownych w kulturę regionu


21 listopada odbył się VI Areopag Pelpliński. Konferencja na temat: „Zaangażowanie duchowieństwa w kształtowanie kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego: dawnej i dziś" odbyła się w formie online.

Rozpoczynając wirtualne spotkanie ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz przypomniał, że Pelplin od wielu dziesięcioleci nazywany jest „Pomorskimi Atenami”. „Musi więc mieć swój areopag” - stwierdził. Naukowiec podkreślił, że bardzo potrzebna jest wymiana myśli na zadany temat, gdyż „te zagadnienia będą odpowiedzią na wiele wyzwań, wobec których nie możemy dzisiaj przejść obojętnie”. Ks. Cichosz zauważył, że mamy dzisiaj „zmianę paradygmatów myślenia, zmianę odniesień jakościowych, kulturotwórczych, opiniotwórczych”, dlatego „warto sięgnąć do tego, co nazywamy ruchem regionalnym”. Profesor przypomniał, że właśnie „duchowieństwo jest tym czynnikiem personalnym, ale także kulturotwórczym i opiniotwórczym, które wywarło istotny wpływ na powstanie np. niezwykłych poematów w regionie”.

Prelegentami w dwóch panelach byli: ks. prof. dr hab. Jan Perszon, dr Dariusz Majkowski, ks. dr hab. Jarosław Babiński, ks. prof. dr hab. Janusz Szulist oraz ks. dr Marian Miotk.

Konferencję zorganizowali: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kuria Diecezjalna Pelplińska oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ks. is / Pelplin

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 listopada 2020
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski