Serwis agencyjny
Piątek, 27 listopada 2020 
14:43
Piątek, 27 listopada 2020 
14:43

USA: władze stanowe narzucają na kościoły zbyt rygorystyczne obostrzenia sanitarne

miesiąc temu Denver sobota, 24 października 2020 15:35

Sędzia federalny uznał, że urzędnicy stanu Kolorado nie mogą narzucić limitów obecności w dwóch wspólnotach protestanckich, podnosząc fakt, że przepisy stanowe nie uwzględniły wyjątków związanych ze swobodnym praktykowaniem religii. Postanowienie sędziego zwalnia te zgromadzenia z wymogów noszenia maseczki na twarzy i limitów dotyczących ilości osób przebywających w domach modlitwy. Wspólnoty te nadal jednak muszą przestrzegać zasad społecznego dystansu i respektować zakaz podawania sobie rąk.
Opis profilu Miesięczny
ryczałt
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
150 zł
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie

Cała depesza dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Warunki abonamentu

Aby stać się odbiorcą Serwisu należy podpisać stosowną umowę z KAI. Po podpisaniu umowy odbiorca otrzymuje unikalne kody dostępu do Serwisu na stronie internetowej lub też zostaje wprowadzony do bazy odbiorców otrzymujących informacje pocztą elektroniczną.

W ramach abonamentu oferujemy różne poziomy dostępu do Serwisu, zwane profilam

UZYSKAJ DOSTĘP

Twitter - śledź nas