Serwis agencyjny
Sobota, 3 czerwca 2023 
0:44
Sobota, 3 czerwca 2023 
0:44

Lublin: Kard. Kurt Koch doktorem honoris causa KUL (krótka)

2 lata temu Lublin piątek, 16 października 2020 10:37

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przyznał dziś podczas Kongresu Kultury Chrześcijańskiej i inauguracji roku akademickiego, doktorat honoris causa wybitnemu teologowi i ekumeniście szwajcarskiemu kard. Kurtowi Kochowi. Jest on przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan i bliski współpracownikiem ostatnich dwóch papieży.

Liczący dziś 70 lat Kardynał Kurt Koch w teologii światowej przełomu XX i początku XXI wieku to postać wielce znacząca. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym, profesorem, wykładał m.in. dogmatykę, liturgikę i teologię ekumeniczną na Uniwersytecie w Lucernie, pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii, a także, krótko, rektora tego uniwersytetu. Głównym obszarem jego poszukiwań teologicznych od początku była eklezjologia. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji książkowych i kilkuset artykułów naukowych.

W 1995 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem Bazylei. Doświadczenie życia w wielowyznaniowym społeczeństwie oraz zaangażowanie ekumeniczne spowodowały, że w 2002 r. papież-Polak powołał bp. Kocha w skład Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W 2010 r. Benedykt XVI mianował go jej przewodniczącym, wynosząc jednocześnie do godności arcybiskupa, a po kilku miesiącach mianował go kardynałem.

„Jest to powstać wybitna dla nauki i równie wybitna dla życia kościelnego. Stąd decyzja Senatu naszej uczelni o nadaniu Księdzu Kardynałowi tej najwyższej uczelnianej dystynkcji” – mówi Dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Przemysław Kantyka.

Kard. Koch jest 108 osobą obdarzoną tą najwyższą uniwersytecką godnością. W gronie doktorów honoris causa KUL są m.in.: Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Czesław Miłosz, Zbigniew Brzeziński czy Helmut Kohl.

KUL, dg / Lublin

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 października 2020
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas