Serwis agencyjny
Niedziela, 27 września 2020 
6:49
Niedziela, 27 września 2020 
6:49

Diecezja kielecka: Fundusz Stypendialny im. Bp Kaczmarka wspomoże kolejnych uczniów

10 dni temu Kielce środa, 16 września 2020 16:26

Dziewięciu uczniów uczęszczających do szkół na terenie diecezji kieleckiej otrzyma w tym roku pomoc finansową przekazaną przez Fundusz Stypendialny im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka. Spotkanie tegorocznych stypendystów odbędzie się w 26 września w sobotę w kieleckiej Kurii, z udziałem biskupa kieleckiego i pracowników Wydziału Katechetycznego.

Fundusz powstał na mocy dekretu biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego z 30 grudnia 2015 r. Głównym zadaniem Funduszu jest pomoc zdolnej młodzieży, pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin. Funduszem zarządza biskup kielecki przy udziale Rady Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka. Przewodniczącym Rady Funduszu jest bp Marian Florczyk.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Katechetycznym - łącznie z pomocy funduszu skorzystało 81. uczniów, przy czym najwięcej było ich w 2017 roku – to 27 osób. W 2016 r. pomoc uzyskało 16 uczniów, w 2018 -15, w 2019 – 14.

Stypendium jest jednorazowe w kwocie 1500 zł.

Jak informuje ks. dr Karol Zegan, dyrektor Wydziału Katechetycznego i sekretarz funduszu, z tego wsparcia mogą korzystać uczniowie po pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej mający wysokie osiągnięcia w nauce i pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Mile widziane jest zaangażowanie młodych ludzi w parafii i wspólnotach.

Fundusz jest zasilany ze środków ofiarowanych na ten cel przez darczyńców instytucjonalnych i prywatnych.

Kandydaci muszą spełniać określone warunki: uzyskać średnią powyżej 4,5; posiadać udokumentowane różne formy aktywności w parafii, opiniowane przez katechetę i proboszcza; dochód na osobę w rodzinie niższy o 0,6 od najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium.

dziar / Kielce

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 września 2020
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas