Serwis agencyjny
Piątek, 5 marca 2021 
1:39
Piątek, 5 marca 2021 
1:39

Wkrótce 5. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „Skórzec 2020”

5 miesięcy temu Skórzec środa, 16 września 2020 11:08

Rzut piłką, kółkiem ringowym do celu czy zbijanie kręgli - to tylko część z dyscyplin sportowych, w których rywalizować będą osoby z niepełnosprawnościami, podczas V Spartakiady Osób Niepełnosprawnych „Skórzec 2020”. Impreza odbędzie się 17 września, o godz. 11.00, na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Siedleckiej w Skórcu.

Imprezę o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego organizują: Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Skórcu - jednostką Caritas Diecezji Siedleckiej.

W tym roku wezmą w niej udział cztery placówki siedleckiej Caritas: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu, Kisielanach i Siedlcach, a także Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej, oraz uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu.

Spartakiada to cieszące się dużym zainteresowaniem zawody sportowe na świeżym powietrzu dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Impreza organizowana rokrocznie ma celu przede wszystkim mobilizować osoby niepełnosprawne do aktywności społecznej.

Głównym założeniem naszego wydarzenia jest rehabilitacja ruchowa, jak również rehabilitacja społeczna, poprzez kształtowanie norm społecznych, integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz rywalizację, a tym samym dbanie o ich wizerunek - tłumaczy Beata Mańkowska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.

Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie - z uwagi na pandemię koronawirusa - odbędzie się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Każdy z uczestników otrzyma na koniec pamiątkowy medal, a drużyna - puchar i dyplom.

bm,an / Skórzec

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 września 2020
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas