Serwis agencyjny
Środa, 15 lipca 2020 
1:01
Środa, 15 lipca 2020 
1:01

Ukraina: abp S. Szewczuk wzywa do misyjności Kościoła greckokatolickiego

miesiąc temu Kijów czwartek, 28 maja 2020 15:35

Módlcie się o to, aby Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) zawsze był misyjny we współczesnym świecie – zaapelował arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk. W związku z rozpoczęciem Dekady Misyjności w UKGK zwrócił się on do wiernych z przesłaniem wideo, wzywając ich do włączenia się w tę inicjatywę. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II o tym, że Kościół, który nie jest misyjny, przestaje być Kościołem.
Opis profilu Miesięczny
ryczałt
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
150 zł
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie

Cała depesza dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Warunki abonamentu

Aby stać się odbiorcą Serwisu należy podpisać stosowną umowę z KAI. Po podpisaniu umowy odbiorca otrzymuje unikalne kody dostępu do Serwisu na stronie internetowej lub też zostaje wprowadzony do bazy odbiorców otrzymujących informacje pocztą elektroniczną.

W ramach abonamentu oferujemy różne poziomy dostępu do Serwisu, zwane profilam

UZYSKAJ DOSTĘP

Twitter - śledź nas