Serwis agencyjny
Niedziela, 7 czerwca 2020 
3:01
Niedziela, 7 czerwca 2020 
3:01

Diecezja tarnowska ma 15 nowych diakonów

14 dni temu Łęg Tarnowski sobota, 23 maja 2020 19:36

Piętnastu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przyjęło dziś święcenia diakonatu. Uroczystości odbyły się w Jodłowej i Łęgu Tarnowskim.

Biskup Stanisław Salaterski, który przewodniczył Mszy św. w Łęgu Tarnowskim, życzył diakonom, aby zawsze z odsłoniętą przyłbicą stawali w obronie Kościoła, Jezusa Chrystusa, głosząc Dobrą Nowinę o zbawieniu, rozszerzając Boże Słowo i pomnażając liczbę wyznawców Chrystusa.

„Dziś jest bardzo potrzebne przepowiadanie Dobrej Nowiny o zbawieniu, dzielenie się Słowem, ponieważ świat dba o to, by eksponować własne słowo, nie zawsze niosące dobro, miłość, nadzieję, a usiłuje zagłuszyć Słowo dane nam przez Boga” - dodał.

Biskup zachęcał diakonów, by byli ludźmi Eucharystii. „Służyć Eucharystii to największy zaszczyt jaki może spotkać człowieka, bo to służyć samemu Bogu” - podkreślił biskup.

Święcenia diakonatu odbyły się także w sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Udzielił ich bp Leszek Leszkiewicz. W homilii mówił, aby alumni byli świętymi diakonami, kochali ludzi, byli z nimi w chwilach radosnych i smutnych, a przede wszystkim, aby byli blisko Boga, który będzie ich codziennie prowadził i umacniał.

Kandydaci do diakonatu poprzez dar święceń wchodzą w szeregi duchowieństwa Kościoła.

Kościół zleca diakonom głoszenie Słowa Bożego, troskę o Eucharystię i dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia. Diakoni będą mogli przewodniczyć publicznej modlitwie Kościoła, udzielać w sposób uroczysty sakramentu chrztu prowadzić pogrzeby, błogosławić, głosić homilie. Będą asystowali przy Mszy świętej, udzielali Komunii Świętej i zanosili wiatyk do chorych.

Za rok diakoni przyjmą święcenia kapłańskie.

eb / Łęg Tarnowski

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 maja 2020
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas