Serwis agencyjny
Piątek, 5 marca 2021 
1:51
Piątek, 5 marca 2021 
1:51

Diecezja płocka: zmiany dotyczące udzielania chrztu świętego i Pierwszej Komunii świętej

9 miesięcy temu Płock piątek, 22 maja 2020 19:16

W diecezji płockiej może być udzielany sakrament chrztu świętego, jeśli rodzice dziecka będą o to prosili. Ponadto można udzielać dzieciom indywidualnie Pierwszej Komunii św., o ile zostanie to odpowiednio umotywowane. Nadal należy jednak zachowywać wszystkie obowiązujące ograniczenia, wynikające ze stanu epidemii w kraju.

Nowe decyzje odnośnie udzielania Pierwszej Komunii świętej podjęte zostały w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz licznymi prośbami księży i wiernych.

Grupowe uroczystości pierwszokomunijne w diecezji już wcześnie zostały przełożone na okres powakacyjny, jednak za zgodą proboszcza i na wyraźną, umotywowaną dobrem duchowym dziecka prośbę rodziców oraz przy ich zaangażowaniu - możliwe jest indywidualne (bądź w małych, kilkuosobowych grupach) przygotowanie i celebrowanie z dzieckiem sakramentu pokuty i pojednania oraz celebrowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w dowolnym dniu tygodnia (niekoniecznie w niedzielę).

"Przygotowanie i celebracje mogą odbywać się w kościele z uwzględnieniem obowiązującego limitu osób i przy zachowaniu właściwego dystansu. W przygotowaniach można roztropnie wykorzystywać także komunikację on-line. Czas przygotowań nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc i może rozciągnąć się także na okres wakacyjny. Indywidualny program formacji opracowany przez proboszcza i katechetę dziecka powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w Diecezji Płockiej" – napisali w komunikacie ks. Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych i ks. Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Jednocześnie zaznaczono, że powrót do grupowego sposobu przygotowania i przeprowadzenia uroczystości będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

W diecezji wydano też wskazania dotyczące celebracji chrztu świętego. Wynika z nich, że jeśli rodzice dziecka proszą o udzielenie sakramentu chrztu świętego, można zorganizować stosowną liturgię, biorąc pod uwagę aktualne wskazania sanitarne władz państwowych. Sakrament ten powinien być sprawowany zasadniczo podczas niedzielnej Mszy Świętej, jednak w obecnej sytuacji należy przede wszystkim umożliwić wszystkim parafianom uczestnictwo w niedzielnej liturgii.

„Jeśli zostanie uznane to za stosowne i będzie to możliwe, sakrament chrztu świętego można celebrować podczas dodatkowej Mszy Świętej niedzielnej (poza programem niedzielnych Mszy parafialnych), dla rodziców dziecka i ich bliskich. W obecnej sytuacji bardziej wskazana jest forma chrztu jednego dziecka (lub niewielkiej grupy), aby – w miarę możliwości – większa liczba uczestników z rodziny mogła uczestniczyć w obrzędzie” – przekazał ks. Piotr Grzywaczewski.

Do sprawowania liturgii chrzcielnej zaleca się za każdym razem używać nowo poświęconej wody. Nadal nie powinno się przechowywać poświęconej wody w chrzcielnicy. Konieczne jest bezwzględne dezynfekowanie przed i po użyciu naczynia używane do liturgii chrzcielnej. Także namaszczenie dziecka krzyżmem świętym powinno być poprzedzone i zakończone dezynfekcją dłoni kapłana. We właściwych momentach, na ile to możliwe, ksiądz powinien zachować odpowiedni dystans od chrzczonego dziecka oraz rodziców i chrzestnych. Przepisy sanitarne obowiązują również w kancelarii parafialnej, podczas spisywania aktu chrztu świętego.

eg / Płock

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 maja 2020
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas