Serwis agencyjny
Niedziela, 7 czerwca 2020 
0:44
Niedziela, 7 czerwca 2020 
0:44

Bp Kamiński do wiernych: Zaufajmy Bogu. W Nim jest nasza siła

2 miesiące temu Warszawa środa, 25 marca 2020 20:02

Zaufajmy Bogu. W Nim jest nasza siła – zaapelował do wiernych – podkreślił bp Romuald Kamiński. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego przewodniczył on mszy św. w bazylice katedralnej. W czasie liturgii transmitowanej przez radio Warszawa i SalveNet dziękowano Bogu za 28 lat istnienia diecezji warszawsko-praskiej, która powstała 25. marca 1992 roku na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus, wprowadzającej w Polsce nowy podział administracyjny Kościoła.

W homilii bp Kamiński podkreślił, że tajemnica Zwiastowania Pańskiego jest wyrazem Bożego Miłosierdzia. – Bóg w swojej uprzedzającej miłości zainicjował tym wydarzeniem akt pojednania człowieka ze Stwórcą. Nikt z nas na ten dar nie zasłużył – zwrócił uwagę duchowny. Pytał jednocześnie, na ile każdy ochrzczony umie wyjść z miłością wobec drugiego człowieka, zwłaszcza tego który nie jest bliski, nie jest przyjacielem. Czy umiemy być wobec drugiego miłosierni, jak Ojciec Niebieski jest wobec nas miłosierny – zachęcał do refleksji biskup warszawsko-praski. Podkreślił, że miłosierdzie zakrywa wiele grzechów.

Odnosząc się do epidemii koronawirusa bp Kamiński zachęcał do zawierzenia Panu wzorem Najświętszej Maryi Panny, która przyjęła Bożą propozycję mimo, że nie była w stanie ogarnąć rozumem całej rzeczywistości. - Zadanie, które przez Nią stanęło przekraczało ludzkie możliwości. Ona jednak z prostotą, delikatnością i pokojem mówi do Archanioła: Niech mi się stanie według Słowa Twego. Maryja doskonale wiedziała, że wszystko co jest pragnieniem Boga, wsparte jest Jego łaską. O tym nigdy nie zapominajmy, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Tak było, jest i będzie. Zaufajmy Bogu. W Nim jest nasza siła – przekonywał bp Kamiński.

Ostrzegł również przed zgubnymi skutkami pychy. - Ile nieraz kosztownych błędów przydarza się w naszym życiu tylko dlatego, że nie umiemy z pokorą zapytać Ojca Niebieskiego: Jaka powinna być nasza droga; Co mam czynić; Co nam czynić wypada – zwrócił uwagę biskup warszawsko-praski.

Nawiązując do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, bp Kamiński podkreślił, że troska i działania zmierzające do ratowania ludzkiego życia są jednym z największych darów jakie jeden człowiek może ofiarować drugiemu.

Dziękując na koniec Bogu za dar powołania do istnienia diecezji warszawsko-praski stwierdził, że przez dwadzieścia osiem lat jej istnienia wiele spraw udało się rozwiązać. Zachęcał jednocześnie by życie wspólnoty Kościoła lokalnego było oparte na wzajemnej miłości. - Chcemy prosić Pana, byśmy nade wszystko dbali o zbawienie drugiego człowieka – powiedział bp Kamiński.

Na zakończenie mszy św. specjalnym aktem ordynariusz warszawsko-praski zawierzył diecezję Bożemu Miłosierdziu

mag / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 marca 2020
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas