Serwis agencyjny
Czwartek, 2 lipca 2020 
11:41
Czwartek, 2 lipca 2020 
11:41

Harcerskie modlitwa z okazji wspomnienia bł. ks. phm. Stefana W. Frelichowskiego (zapowiedź)

4 miesiące temu Warszawa piątek, 14 lutego 2020 10:38

Harcerze ZHP, ZHR oraz Skauci Europy będą modlić się i wspominać bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w niedzielę, 23 lutego w katedrze polowej w Warszawie (ul. Długa 13/15). Okazją do spotkania jest przypadające tego dnia liturgiczne wspomnienie patrona polskich harcerzy.

Biskup polowy Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa harcerzy będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 13 w intencji harcerzy i skautów. Eucharystię koncelebrować będą kapelani harcerstwa. Następnie w Sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbędzie się spotkanie harcerskie (świeczysko) poświęcone patronowi harcerzy.

Przed Mszą św. przedstawiciele naczelnych władz harcerskich wezmą udział w spotkaniu z biskupem polowym.

***

Stefan Wincenty Frelichowski jest patronem polskich harcerzy od 2002 r. Druh Wicek, jak jest nazywany przez harcerzy, urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. Mając 14 lat wstąpił do 2. Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. W tym samym roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie. 14 marca 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego.

W przededniu wybuchu II wojny światowej uczestniczył w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy. 11 września 1939 r. został aresztowany przez gestapo i wkrótce zwolniony. 18 października 1939 r. ponownie zatrzymano go wraz z blisko 700 osobami i osadzono w Forcie VII. 8 stycznia 1940 r. przewieziono go do obozu przejściowego w Gdańsku-Nowym Porcie, a po kilku dniach – do obozu w Stutthofie.

9 kwietnia 1940 r. został wywieziony do Sachsenhausen, a w grudniu 1940 r. – do obozu w Dachau. Pomimo bardzo trudnych warunków pełnił tam posługę kapłańską. Pomagając chorym na tyfus, zaraził się i zmarł 23 lutego 1945 r. Więzienni towarzysze, przekonani o jego świętości, zdołali uratować fragmenty relikwii, zanim ciało zostało skremowane. Znajdują się one m. in. katedrze polowej oraz w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, gdzie zostały przekazane podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej 21 lutego 2016 r.

kos / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 lutego 2020
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas