Serwis agencyjny
Piątek, 7 sierpnia 2020 
12:36
Piątek, 7 sierpnia 2020 
12:36

Abp Pennacchio na obchodach 30-lecia skarżyskiej Ostrej Bramy

8 miesięcy temu Skarżysko-Kamienna sobota, 16 listopada 2019 21:03

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, które jest jedyną wierną kopią wileńskiej Ostry Bramy w Polsce, obchodzi 30-lecie powstania. Uroczystości z udziałem abp. Salvatore Pennacchio, odbyły się 16 listopada. Była to jednocześnie pierwsza wizyta nuncjusza apostolskiego w diecezji radomskiej. Od początku istnienia sanktuarium, przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia modliło się ok 2,5 mln wiernych.

- Pochylamy się nad prawdą o Bożym miłosierdziu i Matce Bożej Miłosierdzia, szczególnie w tym miejscu, w sanktuarium maryjnym w Skarżysku-Kamiennej. Wspólnie wielbijmy Boga za dar Bożego miłosierdzia – mówił witając wiernych bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski.

Ojciec Święty w liście zapewnił o duchownej łączności z wiernymi Kościoła Radomskiego. Papież Franciszek zachęcił też do „ufnego zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia swoich spraw, osobistych, społecznych, narodowych i tych, które są przedmiotem troski wspólnot parafialnych i całej diecezji”. - Ojciec Święty życzy, by modlitewne spotkanie z Maryją, przenikała wdzięczność za Jej orędownictwo u Boga, wyproszone łaski i duchowe pocieszenia. Dar sanktuarium i jego działalność w minionym 30-leciu, szczególnie wielogodzinne sprawowanie sakramentu pojednania i podejmowane dzieła miłosierdzia, niech będą okazją do dziękczynienia za zaistniałe dobro, powodem radości i okazją do ożywienia wiary, nadziei i miłości – czytamy w telegramie od papieża Franciszka, który odczytał ks. prał. Kryspin Dubiel z Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

Abp Pennacchio mówił w homilii, że od 30 lat w skarżyskim sanktuarium płonie „krzew gorejący miłością miłosierdzia”. - Bóg jest obecny w tym sanktuarium przez swoją Matkę po to, abyśmy na Nią spoglądali i świadczyli – jak Ona – ludzkie miłosierdzie. Spoglądajcie na oblicze Matki Miłosierdzia, bowiem przez Jej oczy można wejrzeć w Jej serce, które obdarza nas miłosierną miłością – powiedział nuncjusz apostolski w Polsce. Na koniec życzył, by „skarżyskie sanktuarium było ogniskiem, które promieniuje miłością i ciepłem miłosierdzia”. - A ci, którzy tutaj się modlą i będą przybywać niech doświadczają Bożego miłosierdzia – powiedział abp

Na koniec liturgii Kapituła Ostrobramska przyznała 5 medali "Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus" (Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia oddany). Otrzymali je: Marian Niemirski, ks. Daniel Glibowski, Roman Wojcieszek, Zofia Wnukowska i Marek Kozdrak.

22 października 1989 roku ks. kard. Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia kaplicy i intronizacji wizerunku Matki Bożej. Obraz jest darem bp. Edwarda Materskiego, a namalowała go wilnianka Izabela Borowska. Koronacja obrazu odbyła się 2 lipca 2005 r. 7 stycznia 2014 roku sanktuarium otrzymało tytuł bazyliki mniejszej dekretem papieża Franciszka.

Wierni są dumni z bliskich związków sanktuarium z Janem Pawłem II, który jako wotum podarował Matce Bożej złoty różaniec i piuskę. Sanktuarium przechowuje także własnoręcznie napisany tekst przez papieża Polaka “Matce Miłosierdzia Skarżysko-Kamienną zawierzam”. Powstał on z okazji ogłoszenia Matki Bożej patronką miasta w 1995 roku. Właśnie, na pamiątkę tego wydarzenia odbywa się corocznie procesja zawierzenia ulicami miasta z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.

Od wielu lat przy skarżyskim sanktuarium rozwija się działalność charytatywna. W Domu Miłosierdzia przy sanktuarium prowadzona jest m.in. jadłodajnia dla ubogich, która wydaje codziennie kilkadziesiąt posiłków, noclegownia dla bezdomnych, mieszkania chronione dla absolwentów szkół specjalnych, świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin alkoholowych i rozbitych.

rm / Skarżysko-Kamienna

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 listopada 2019
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas