Serwis agencyjny
Czwartek, 17 października 2019 
12:57
Czwartek, 17 października 2019 
12:57

Rosyjski Kościół Prawosławny po raz pierwszy uczcił pamięć świętych z Półwyspu Iberyjskiego

7 dni temu Madryt czwartek, 10 października 2019 8:07

W niedzielę 6 października Rosyjski Kościół Prawosławny [RKP] po raz pierwszy obchodził w tym roku w wymiarach ogólnokościelnych wspomnienie Soboru [Zgromadzenia] Świętych Jaśniejących w Ziemi Hiszpańskiej i Portugalskiej. Chodzi o świętych, którzy żyli na tych obszarach w pierwszym tysiącleciu, jeszcze przed podziałem chrześcijaństwa na Kościoły wschodni i zachodni w 1054 r. Odtąd obchody tego święta będą się odbywać w RKP w niedzielę poprzedzającą 12 października – narodowe święto Hiszpanii, gdy Kościół w tym kraju czci Matkę Bożą del Pilar [ze Słupa] w Saragossie.
Opis profilu Miesięczny
ryczałt
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
150 zł
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie

Cała depesza dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Warunki abonamentu

Aby stać się odbiorcą Serwisu należy podpisać stosowną umowę z KAI. Po podpisaniu umowy odbiorca otrzymuje unikalne kody dostępu do Serwisu na stronie internetowej lub też zostaje wprowadzony do bazy odbiorców otrzymujących informacje pocztą elektroniczną.

W ramach abonamentu oferujemy różne poziomy dostępu do Serwisu, zwane profilam

UZYSKAJ DOSTĘP

Twitter - śledź nas