Serwis agencyjny
Piątek, 6 grudnia 2019 
23:49
Piątek, 6 grudnia 2019 
23:49

Jarosław: po 237 latach benedyktynki wybrały nową przeoryszę

3 miesiące temu Jarosław wtorek, 13 sierpnia 2019 19:02

W Klasztorze Sióstr Benedyktynek miało miejsce historyczne wydarzenie - po 237 latach od kasaty klasztoru przez władze austriackie Wspólnota Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu dokonała wyboru nowej Przeoryszy Przeoratu Konwentualnego.

Benedyktynki powróciły do Jarosławia 27 kwietnia 1991 roku, po 209 latach przerwy, zaś w roku 1995 został tutaj utworzony Przeorat Zależny przemyskiego Opactwa Sióstr Benedyktynek. Dekretem z 20 kwietnia 2017 roku klasztor został podniesiony do rangi przeoratu konwentualnego z wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami zapisanymi w Konstytucjach Kongregacji benedyktynek polskich i tym samym uzyskał pełną autonomię od opactwa w Przemyślu.

Wybory poprzedziła wizytacja kanoniczna, którą przeprowadziła Prezeska Kongregacji Matka Klara Lechoszest OSB i Asystent Kościelny – bp Stefan Regmunt.

Na dziesięcioletnią kadencję została wybrana Matka Barbara Dendor OSB, mniszka przeoratu jarosławskiego. Urodziła się 18 kwietnia 1966 r. w Grodzisku k. Strzyżowa. Do Sióstr Benedyktynek wstąpiła 11 lipca 1984 roku. Obecnie ma 53 lata, 32 lata profesji monastycznej.

Po kanonicznym zatwierdzeniu wyboru i złożeniu przyrzeczenia, na znak powierzonej władzy biskup Regmunt wręczył nowej przeoryszy pieczęć i klucze klasztoru. Następnie w kaplicy, po obrzędzie instalacji, nastąpiło złożenie homagium – wszystkie mniszki, na znak obietnicy posłuszeństwa, wkładały swoje ręce w dłonie nowej przełożonej, a przełożona zobowiązywała się tym samym do objęcia opieką powierzonych sobie sióstr.

s. Benedyktynki / Jarosław

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 sierpnia 2019
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas