Serwis agencyjny
Niedziela, 7 czerwca 2020 
2:21
Niedziela, 7 czerwca 2020 
2:21

Zbigniew Nosowski doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

11 miesięcy temu Szczecin środa, 12 czerwca 2019 12:03

Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa redaktorowi naczelnemu kwartalnika „Więź” odbędzie się 13 czerwca w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydarzeniu towarzyszyć będą imprezy inspirowane działaniami „Więzi”, z udziałem jej przedstawicieli.

Promotorem przewodu doktorskiego jest prof. dr hab. Andrzej Skrendo, zaś recenzentami prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab Jacek Petelenz-Łukasiewicz i ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US.

Zbigniew Nosowski jest dziennikarzem, publicystą, działaczem społecznym, socjologiem i teologiem. Studiował m.in., na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bossey pod Genewą. W 2001 został redaktorem naczelnym miesięcznika „Więź” (od 2013 kwartalnika); od 2008 r. pełni funkcję dyrektora programowego Laboratorium WIĘZI.

Jego dotychczasowy dorobek obejmuje 10 książek autorskich, współautorskich i redagowanych, kilkaset artykułów w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych, kwartalnikach, miesięcznikach, tygodnikach i prasie codziennej oraz ponad 300 programów telewizyjnych, z których najważniejsze złożyły się na cykle zatytułowane „Boskie i cesarskie” oraz „Dzieci Soboru zadają pytania”. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, zaś w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2007-2009 i ponownie od 2017 r. Od roku 2009 członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.

W różnych formach zaangażowany w działalność ekumeniczną, m.in. od 2003 roku współorganizuje międzynarodowe i ekumeniczne zjazdy gnieźnieńskie. Od 1983 roku działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w ruchu „Wiara i Światło”, założonym przez Jeana Vaniera. Rzecznik prasowy inicjatywy „Zranieni w Kościele” – telefonu zaufania i katolickiego środowiska wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), a następnie Krzyżem Oficerskim tegoż Orderu (2012).

Wydarzeniu towarzyszyć będą imprezy inspirowane działaniami „Więzi”, z udziałem jej przedstawicieli.

12 czerwca o godz. 14 w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się debata „Polak Sarmata – Polak Europejczyk” z udziałem m.in. ks. prof. Alfreda Wierzbickiego i ks. prof. Andrzeja Draguły. Tego dnia o 17 w Teatrze Polskim zaplanowano spotkanie „Opisywanie Polski. Rozmowa Redaktorów”. Jego tematem będzie kondycja mediów. W dyskusji udział wezmą o. Maciej Biskup (dominikanie.pl); Dominika Kozłowska („Znak”); Zbigniew Nosowski („Więź”); Marcin Żyła („Tygodnik Powszechny”); całość prowadzi prof. dr hab. Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński).

Z kolei 13 czerwca o g. 16 w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się dyskusja „Wariacje pocztowe. Epistolografia Polaków” z udziałem Bogumiły Berdychowskiej („Więź”), Lucyny Marzec (Instytut Filologii Polskiej UAM), dr hab. Jerzego Madejskiego, prof. US (Uniwersytet Szczeciński). Rozmowę poprowadzi prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński).

wiez.pl / Szczecin

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 czerwca 2019
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas