sobota, 22 listopada 2014 19:09

Sandomierz: konferencja poświęcona dorobkowi naukowemu bp. Walentego Wójcika


Sylwetka żyjącego w latach 1914–1990 r. biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej Walentego Wójcika i jego dorobek publicystyczny dotyczący posoborowej reformy prawa kanonicznego przypomniane zostały podczas konferencji prawniczo–naukowej, która odbyła 22 listopada br. w Sandomierzu.

Bp Krzysztof Nitkiewicz w swej wypowiedzi podczas sympozjum wskazywał, że prawo kanoniczne jest potrzebne w Kościele katolickim, gdyż m.in. pozwala czuwać nad poprawnością przekazu wiary oraz strzec w nim sprawiedliwości.

- Można czasami usłyszeć opinie, że prawo kanoniczne jest w Kościele niepotrzebne. Tymczasem ono czuwa nad poprawnością przekazu wiary, nad jednością i dyscypliną kościelną, strzeże sprawiedliwości. Jest jednym słowem na służbie Ewangelii – mówił biskup sandomierski. - Dlatego poznawanie prawa kanonicznego, studiowanie jego źródeł oraz aktualnej dyscypliny należy do obowiązków każdego pasterza, kandydatów do kapłaństwa i do osób życia konsekrowanego. Dzisiaj interesują się nim także ludzie świeccy. Biskup Walenty Wójcik był wybitnym prawnikiem i gorliwym pasterzem, który potrafił łączyć pracę naukową z obowiązkami kapłańskimi – podkreślił biskup.

Ks. dr Rafał Piekarski z Radomia przybliżając sylwetkę i życie bp. Walentego Wójcika wskazywał na istotne momenty jego rozwoju duchowego i naukowego. Z kolei ks. dr Waldemar Gałązka wskazał na zasadnicze kierunki badań naukowych podejmowanych przez bp. W. Wójcika podkreślając, że nauka a szczególnie kanonistyka była jego życiową pasją. Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski omówił wkład naukowy bp. Wójcika w badanie prawa synodalnego. Naukową część sympozjum podsumował wykład ks. prof. dr hab. Mirosława Sitarza podejmujący problematykę Soboru Watykańskiego II i posoborowej reformy prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika.

Konferencja naukowa zorganizowana w 100. rocznicę urodzin bp. Walentego Wójcika, odbyła się w ramach przygotowań do obchodów 200-lecia Diecezji Sandomierskiej. Poprzedziła ją Msza św. w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza z udziałem bp seniora Edwarda Frankowskiego oraz licznych kapłanów.
We wspólnej modlitwie uczestniczyli alumni, siostry zakonne, władze samorządowe miasta oraz mieszkańcy parafii, z której pochodzi i gdzie posługiwał.

Bp Walenty Wójcik urodził się 9 września 1914 roku w Byszówce. Ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie w Sandomierzu. W 1934 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Dnia 11 czerwca 1939 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
W grudniu 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie otrzymał stopień doktora.

26 października 1960 roku papież Jan XXIII mianował go biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej. Sakrę biskupią przyjął w bazylice katedralnej w Sandomierzu 2 lutego 1961 roku z rąk bp. Jana Kantego Lorka.
W latach 1962-1963 bp Wójcik brał udział w I i II sesji Soboru Watykańskiego. Systematycznie uczestniczył w kongregacjach generalnych. Po śmierci bp. Piotra Gołębiowskiego został wybrany wikariuszem kapitulnym i pełnił tę funkcję od 3 listopada 1980 r. do 1 kwietnia 1981 r.

Bp Wójcik był autorem ponad 300 publikacji z dziedziny prawa kanonicznego oraz z dziejów bibliotek kościelnych. Był członkiem komitetów redakcyjnych "Roczników Teologiczno-Kanonicznych" (w latach 1956-1961) i "Studiów Sandomierskich" (1980-1989).

Przez szereg lat był członkiem Komisji Episkopatu do spraw Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, Komisji Prawnej, Rady Naukowej Episkopatu i członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. Zmarł 22 listopada 1990 roku. Pogrzeb odbył się w sandomierskiej bazylice katedralnej. Jego ciało złożono w jej podziemiach.

apis / Sandomierz

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 listopada 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski