Serwis agencyjny
Piątek, 6 grudnia 2019 
23:50
Piątek, 6 grudnia 2019 
23:50

Sandomierz: otwarto Centrum Badań nad Myślą i Dziełem abp. Tokarczuka

13 lat temu Sandomierz sobota, 7 stycznia 2006 18:38

Centrum Badań nad Myślą i Dziełem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka zostało uroczyście otwarte i poświęcone w Sandomierzu. Znalazło się w nim ponad 700 różnych pozycji katalogowych ofiarowanych przez abp. Tokarczuka diecezji sandomierskiej. Wśród nich są: książki, wykazy prac naukowych, roczników i multimediów, obrazy, medale i odznaczenia, ponad 30 teczek ze zdjęciami oraz 91 tomów zeszytów pisanych codziennie ręcznie. Nowy ośrodek poświęcił osobiście abp Tokarczuk.

Inicjatorem Centrum był ks. Jan Zimny, dyrektor Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, wcześniej kapłan pracujący w diecezji przemyskiej, której ordynariuszem był abp Tokarczuk. Centrum, które będzie udostępniać materiały piszącym prace naukowe, zlokalizowano w sandomierskim Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka.

Otwarcie Centrum poprzedziła sesja naukowa w 40-lecie sakry abp. Tokarczuka, emerytowanego metropolity przemyskiego. Wykłady przedstawiające rys biograficzny abpa Tokarczuka oraz aktualność jego myśli w Kościele w Polsce wygłosili: ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli i ks. prof. dr hab. Józef Krasiński z UKSW w Warszawie.

Ks. Wolicki podkreślił, że wielką troską abp. Tokarczuka było stworzenie gęstszej sieci kościołów i kaplic. Chciał on też uaktywnić laikat, dał się poznać jako prawdziwy patriota, a religijność ukazywał jako fundament życia społecznego oraz przyczynił się do powrotu religii do szkół.

Z kolei ks. Krasiński wskazując na aktualność myśli arcybiskupa we współczesnym Kościele powiedział, że jest to bardzo światły, dynamiczny i charyzmatyczny pasterz, który zawsze swoim życiem ukazywał potrzebę budowania na fundamencie prawdy i dobra. Prelegent przypomniał, że przy tworzeniu przez metropolitę przemyskiego nowych parafii wzmagała się ofiarność, solidarność i odpowiedzialność wiernych za sprawy religijne, poprawiał się stan życia moralnego. - Myśl i pragmatyka pasterska były liczącym się polskim wkładem w światową eksplozję teologii laikatu w dobie Vaticanum II - stwierdził ks. Krasiński.

Przybyli goście uczestniczyli także we Mszy świętej dziękczynnej w kaplicy Instytutu, której przewodniczył Jubilat, słowo wprowadzające wygłosił biskup sandomierski Andrzej Dzięga, zaś homilię bp Edward Frankowski.

Abp Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyżnych k. Zbaraża. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1942 r. we Lwowie. Nominację na biskupa przemyskiego otrzymał 3 grudnia 1965 r., sakrę biskupią zaś przyjął 6 lutego 1966 r. 25 marca 1992 r. mianowany został arcybiskupem metropolitą przemyskim.

Za jego rządów w archidiecezji przemyskiej powstało 430 kościołów. Do dziś kształtuje postawy społeczne, a w czasach PRL nawet z narażeniem życia przeciwstawiał się ateizmowi i sekularyzacji. Był najbardziej atakowanym biskupem przez reżim komunistyczny w Polsce.

Jest doktorem filozofii. Był wikariuszem, proboszczem, wykładowcą przedmiotów filozoficznych i katolickiej nauki społecznej, duszpasterzem akademickim, adiunktem na Wydziale Teologii KUL, członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski, Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Pełnił także funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu "Iustitia et Pax" i współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 1993 r. przebywa na emeryturze.

dw / Sandomierz

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 7 stycznia 2006
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas