Serwis agencyjny
Wtorek, 24 maja 2022 
8:41
Wtorek, 24 maja 2022 
8:41

Warszawa: obchody V Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce

17 lat temu Warszawa środa, 26 stycznia 2005 19:12

Centralne obchody V Dnia Islamu odbyły się 26 stycznia w Warszawie. W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego chrześcijanie i muzułmanie modlili się w intencji pokoju, szacunku dla człowieka i współpracy między religiami. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski, jest pionierską inicjatywą tego rodzaju w skali światowej.

"Idea dialogu międzyreligijnego zdecydowanie sprzeciwia się fanatycznej i fundamentalistycznej postawie człowieka religijnego. Albowiem nie urzeka nas już ani «ogień i miecz» w imię Boga, ani «humanistyczna i bezbożna miłość bliźniego»" - oświadczył bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.

Na początku spotkania zostały odczytane fragmenty orędzia Jana Pawła II na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju. Odczytano również telegram od abp. Józefa Kowalczyka. "Ileż wspólnych wartości odnajdujemy w religiach monoteistycznych, a zwłaszcza w chrześcijaństwie i islamie - napisał nuncjusz apostolski. - Winny być one odczytywane, promowane i stanowić płaszczyznę wzajemnego zbliżenia. W duchu obrony tych samych wartości trzeba konkretnie przeciwstawiać się istniejącym tendencjom, zmierzającym do budowania murów i podziałów. Są one nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Są one też absolutnie sprzeczne z ideą dialogu międzyreligijnego, odczytana na Soborze Watykańskim II, a którą wiernie realizuje Jan Paweł II" - podkreślił abp Kowalczyk.

Religie nie nawołują do przemocy

Po części oficjalnej, odbyła się część modlitewna, rozpoczęta modlitwami odmówionymi przez bp. Pikusa i Ahmeda Saeeda, przedstawiciela Rady Imamów Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Następnie zostały odczytane po arabsku i polsku fragmenty Koranu i Ewangelii.

Żadna z religii monoteistycznych nie nawołuje do złego czynu, ani do przemocy wobec ludzi - przekonywał w nadesłanym przesłaniu mufti RP Tomasz Miśkiewicz, który nie mógł przybyć na spotkanie z powodu pielgrzymki do Mekki. Jego zdaniem to sami ludzie czasem wykorzystują religię do swoich celów. Przypomniał też, że - zgodnie z Koranem - nie ma przymusu w dziedzinie religii, dlatego każdej religii należy się szacunek i zrozumienie.

Natomiast bp Pikus w swym wystąpieniu stwierdził, że Dzień Islamu "coraz lepiej uświadamia i uczy nas, że losy ludzkie w planach Bożych i w ukrytej tęsknocie serca człowieczego nie znajdują swego szczęśliwego spełnienia ani w pogardzie Boga, ani w nienawiści człowieka. Losy ludzkie spełniają się w nierozłącznej miłości Boga i człowieka. Nie można bowiem jednocześnie kochać Boga i nienawidzić człowieka, czy też kochać człowieka i pogardzać Bogiem. Historia XX wieku daje nam bardzo smutną i bolesną lekcję płynącą z zerwania tego nierozłącznego związku miłości Boga i człowieka". Zdaniem delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów, "60. rocznica wyzwolenia Oświęcimia w sposób szczególny przypomina przerażający i haniebny «owoc» pogardy i nienawiści".

Intencje modlitwy powszechnej odczytał Zdzisław Bielecki, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Zgromadzeni w auli PWT chrześcijanie i muzułmanie prosili Boga m.in. o przebaczenie za wszystkie sytuacje, w których "krzywdzili się wzajemnie lub przyzwalali na zabijanie niewinnych ludzi, terror, dyskryminację, nienawiść i prześladownaia - aby wzajemne przebaczenie było zaczynem współpracy i miłości". Po modlitwie "Ojcze nasz" nastąpiło błogosławieństwo, którego udzielił bp Pikus.

Modlitewna część spotkania zakończyła się przekazaniem sobie przez obecnych znaku pokoju, po czym jej uczestniczy udali się na agapę.

Rozmowa sprzyja pokojowi

"Rozmowa i wzajemna wiedza o sobie bardzo często sprzyja pokojowi i pojednaniu, prowadzi do przezwyciężenia uprzedzeń i stereotypów" - uważają członkowie Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Powstała w 1997 r., Rada działa na rzecz wzajemnego poznania obu religii i ich pokojowego współżycia. "Dialog międzyreligijny jest koniecznością w dzisiejszym świecie. Polska ma szanse odegrać w nim znaczącą rolę" - czytamy w oświadczeniu wydanym 19 stycznia. Przypomina ono, że "muzułmanie zamieszkują tereny Polski i Litwy od przeszło 600 lat".

"Niech łączy nas w tym dniu wiara w jedynego Boga, szacunek dla świata wspólnych wartości, a są nimi poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, rodzina i małżeństwo jako naturalny związek mężczyzny i kobiety oraz poszanowanie praw drugiego człowieka. Niech modlitwa o pokój i wspólne przeciwstawianie się złu dobrem łączy nas na drodze dialogu" - napisał bp Tadeusz Pikus w Słowie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów na V Dzień Islamu.

Przywołał wezwanie Jana Pawła II, skierowane do chrześcijan i muzułmanów: "Razem uznajemy istnienie jednego, niepodzielnego Boga, stwórcy wszystkiego, co istnieje. Razem musimy głosić światu, że imię Boga jest «imieniem pokoju i wezwaniem do pokoju»!". To dlatego - zdaniem biskupa - "katolicy i muzułmanie mogą być pewni, że właśnie z tego powodu pokój między ludźmi jest możliwy. Ze względu na jedynego Boga, wyznawcy obu monoteistycznych religii powinni się kierować miłością do każdego człowieka, bez względu na wyznawaną przez nich wiarę, kulturę, kolor skóry czy język. Bóg, któremu na imię «Pokój», zobowiązuje wszystkich do szukania prawdy, jedności i sprawiedliwości, gdyż te wartości pozwolą współistnieć na ziemi wyznawcom różnych religii".

Bp Pikus wyraził też nadzieję, że "wspólnota i ufna modlitwa do Boga pozwolą na jeszcze większe zaangażowanie na rzecz poszukiwania Prawdy, pokoju oraz służby drugiemu w imię bratniej miłości".

Geneza Dnia Islamu

"Geneza Dnia Islamu wiąże się z Tygodniem Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - przypomniał w rozmowie z KAI bp Pikus. - Gdy powstał Dzień Judaizmu, pojawiła się myśl, by tak jak poprzedzamy Tydzień Modlitw dniem starszych braci, tak zakończyć go dniem braci młodszych, a więc muzułmanów. Inicjatywa wyszła od Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, która poprosiła Konferencję Episkopatu Polski o wyznaczenie Dnia Islamu. Propozycja ta znalazła dobry oddźwięk wśród biskupów i została przyjęta".

"Dzień Islamu ma szerzyć wśród katolików w Polsce ideę dialogu z muzułmanami oraz służyć przezwyciężaniu wzajemnej niechęci i uprzedzeń, a także wskazywać na to, co wspólne" - podkreśla Zdzisław Bielecki, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Modlitwy o pokój z udziałem katolików i muzułmanów odbywają się od 1994 r., z inicjatywy kierowanej przez Bieleckiego Fundacji Dzieło Odbudowy Miłości. W 1997 r., podczas styczniowego tygodnia ekumenicznego, na zorganizowanej przez Fundację Mszy św. w intencji pokoju w kościele św. Anny, intencje modlitwy powszechnej wypowiadali przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, zaś imam Nurset Kuriakowicz, ówczesny najwyższy duchowny muzułmański w Polsce, recytował surę z Koranu. Tej Mszy św. przewodniczył bp Władysław Miziołek, będący od 1997 r. delegatem Prymasa Polski ds. dialogu katolików i muzułmanów, a zarazem członek Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów - człowiek bardzo zasłużony dla dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w Polsce.

Tatarzy i Arabowie

W Polsce jest około 5 tysięcy wyznawców islamu pochodzenia tatarskiego. Liczbę wszystkich muzułmanów szacuje się na 20-25 tysięcy. Oprócz Tatarów składają się na tę społeczność także muzułmanie pochodzenia arabskiego, mający obywatelstwo polskie, studenci, biznesmeni, dyplomaci i uchodźcy z krajów islamskich, jak również Polacy, którzy przyjęli islam.

Muzułmanami w Polsce byli przez wieki głównie Tatarzy, obecni na ziemiach polskich od 600 lat. Obecnie najwięcej spośród nich mieszka w województwie podlaskim (głównie w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej). W samym Białymstoku jest ok. 1,2 tys. mieszkańców z rodowodem tatarskim. Dość liczną zbiorowość tworzą także w Gdańsku - około 200 osób. Oprócz tego żyją w znacznym rozproszeniu w Warszawie oraz na ziemiach zachodnich. Z przedwojennych gmin działa nadal warszawska oraz gminy w Bohonikach i Kruszynianach na Białostocczyźnie. Nowe gminy, założone po 1945 r., znajdują się w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim i Gdańsku.

Istnieją w Polsce dwie organizacje skupiające sunnickich wyznawców islamu: założony w 1925 r. Muzułmański Związek Religijny w RP, tradycyjnie skupiający polskich Tatarów, oraz powstała w 2001 r. Liga Muzułmańska, do której należą również obcokrajowcy mający prawo do jedynie czasowego pobytu w naszym kraju. Jednak w świetle nadal obowiązującej ustawy z 1936 r., jedyną organizacją wyznaniową polskich muzułmanów jest Muzułmański Związek Religijny.

W 2004 r., po raz pierwszy po drugiej wojnie światowej, obsadzone zostało stanowisko muftiego RP. Podczas XV Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego został nim wybrany imam Białegostoku, Tomasz Miśkiewicz.

pb / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 stycznia 2005
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas