Serwis agencyjny kai.pl
Sobota, 18 listopada 2017 
5:42
Sobota, 18 listopada 2017 
5:42

Kontakt

Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

NIP: 527-00-25-739
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy
Numer KRS: 0000082398
Kapitał Zakładowy: 500.000,00 PLN

Sekretariat
tel. +48 22 635 77 18
fax. +48 22 635 35 45
e-mail: sekretariat[at]ekai.pl

Dziennikarze
tel: +48 22 635 77 18,
+48 22 838 80 61 (65)
e-mail: info[at]ekai.pl

Serwis dżwiękowy AudioKAI
e-mail: audio[at]ekai.pl

Dział Sprzedaży i Marketingu
tel: +48 22 838 80 63
fax: +48 22 635 45 35
e-mail: prenumerata[at]ekai.pl, marketing[at]ekai.pl

BANK PEKAO S.A.
Konto PLN – 83 1240 2034 1111 0010 0054 8635
Konto EURO – 44 1240 2034 1978 0010 0356 9053
SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL

Twitter - śledź nas