Serwis agencyjny
Poniedziałek, 24 czerwca 2019 
21:54
Poniedziałek, 24 czerwca 2019 
21:54

Inowrocław: regionalista Piotr Strachanowski laureatem nagrody „Ku Chwale”

5 miesięcy temu Inowrocław piątek, 11 stycznia 2019 18:17

Inowrocławski regionalista Piotr Strachanowski jest tegorocznym laureatem nagrody „Ku chwale” ustanowionej przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Stosowną uchwałę przyjęto 11 stycznia, podczas dorocznego posiedzenia Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa, któremu przewodniczył abp Wojciech Polak.

W spotkaniu wraz z Prymasem Polski uczestniczyli m.in.: biskup bydgoski Jan Tyrawa, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski, prezes Fundacji Świętego Wojciecha Adalberta ks. kan. Przemysław Kwiatkowski oraz proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Kościelcu ks. kan. Maciej Kuczyński.

Jak poinformowano, w niedzielę 20 stycznia, a więc w przededniu 6. rocznicy śmierci kard. Józefa Glempa, w kościele pw. Zwiastowania NMP celebrowana będzie o godzinie 12.00 Msza św. w intencji Prymasa. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Krzysztof Wętkowski. Wzorem lat ubiegłych pod koniec liturgii wręczona zostanie statuetka „Ku chwale”, do której nominowane są osoby wyróżniające się w różnych dziedzinach życia publicznego.

Tegorocznym laureatem nagrody ustanowionej przez Prymasa Józefa Glempa jest inowrocławski regionalista Piotr Strachanowski, autor wielu prac, publikacji i artykułów popularyzujących dzieje Kujaw inowrocławskich i samego Inowrocławia.

Instytut Prymasa Józefa Glempa istnieje od 2009 roku. Celem placówki jest promocja duchowej kultury Kujaw, a zadania te są realizowane poprzez działalność edukacyjną, w szczególności organizacje wystaw i prelekcji.

Śp. kard. Józef Glemp był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w latach 1981-92. Jednocześnie sprawował urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, obie archidiecezje były bowiem do 25 marca 1992 połączone unią personalną. Jednocześnie piastował godność Prymasa Polski, którą zachował – jako kustosz relikwii św. Wojciecha – po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w 1992 i rozłączeniu obu archidiecezji. Na mocy decyzji Benedykta XVI tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego w grudniu 2009 roku, gdy kard. Glemp skończył 80 lat. Otrzymał go ówczesny arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński.

bgk / Inowrocław

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 11 stycznia 2019
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas