Serwis agencyjny
Poniedziałek, 27 maja 2019 
15:44
Poniedziałek, 27 maja 2019 
15:44

Liban: pielgrzymka członków Stowarzyszenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim z okazji 50-lecia jego istnienia

6 miesięcy temu Bejrut piątek, 16 listopada 2018 17:24

Stowarzyszenie Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim (Riunione delle Opere di Aiuto per le Chiese Orientali - ROACO) obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Jubileusz uczczono pielgrzymką jego członków do głównych miejsc zaangażowania charytatywnego i socjalnego w Libanie. ROACO utworzono w 1968 r. w celu połączenia i koordynacji pomocy Kościoła powszechnego katolickim Kościołom wschodnim. W skład tej wspólnoty wchodzi prawie 30 organizacji i grup z różnych krajów, m.in. z Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, Kanady, Szwajcarii i USA. Na czele ROACO stoi z urzędu prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich.
Opis profilu Miesięczny
ryczałt
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
150 zł
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie
Biuletyn prasowy*
wysyłany pocztą elektroniczną dwa razy w tygodniu * zbiór depesze z serwisu w formacie TXT lub MAIL-ISO
negocjowany indywidualnie

Cała depesza dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Warunki abonamentu

Aby stać się odbiorcą Serwisu należy podpisać stosowną umowę z KAI. Po podpisaniu umowy odbiorca otrzymuje unikalne kody dostępu do Serwisu na stronie internetowej lub też zostaje wprowadzony do bazy odbiorców otrzymujących informacje pocztą elektroniczną.

W ramach abonamentu oferujemy różne poziomy dostępu do Serwisu, zwane profilam

UZYSKAJ DOSTĘP

Twitter - śledź nas