Serwis agencyjny
Poniedziałek, 24 czerwca 2019 
21:53
Poniedziałek, 24 czerwca 2019 
21:53

Abp Skworc: na-95 lecie Gościa Niedzielnego”: media katolickie mają zmieniać świat na lepsze

9 miesięcy temu Warszawa piątek, 14 września 2018 20:17

Obowiązkiem mediów katolickich jest przemieniać świat na lepsze - powiedział dziś abp Wiktor Skworc podczas Mszy św. z okazji jubileuszu 95-lecia tygodnika „Gość Niedzielny”. Liturgii sprawowanej w stołecznej archikatedrze św. Jana przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Nawiązując do dzisiejszego święta Podwyższenia Krzyża Świętego abp Skworc powiedział w homilii, że w świecie szybkich zmian trzeba stałego punktu odniesienia, jakim jest krzyż. „Gość Niedzielny” powinien być mocno osadzony w realiach zmieniającego się świata, a zarazem mocno osadzony w tym co trwałe, wieczne – wskazał metropolita katowicki.

Kaznodzieja ocenił, że miarą moralnego wyjałowienia naszych czasów jest fakt, że dziś niewielu już pyta – skąd zło. Ze zdumieniem zaś ludzie zastanawiają się nad źródłami dobra. Także dlatego, podkreślił, media powinny starać się pokazywać owo dobro, które z natury jest dyskretne, a czasami niewidoczne.

Abp Skworc wyraził ubolewanie, że współczesne media tak mocno służą złu. Przywołał też spostrzeżenie wybitnego filozofa niemieckiego Martina Heideggera, iż technologia pokonała wszelkie odległości ale nie stworzyła żadnej bliskości.

„Niech Gość Niedzielny będzie nadal heroldem i świadkiem Dobrej Nowiny o miłości Boga, który tak umiłował świat i człowieka, że Syna Swojego dał, aby świat został przez Niego zbawiony” – zakończył metropolita katowicki.

Redaktorem naczelnym „Gościa Niedzielnego” jest obecnie – od lutego br. ks. Adam Pawlaszczyk, który zastąpił ks. Marka Gancarczyka. „W panującym obecnie trendzie poszukiwania informacji kontrowersyjnej, o ekstremalnej wymowie, medium katolickie nie ma innej drogi, jak jednanie ludzi i promowanie dobra” - powiedział kilka dni temu szef pisma w wywiadzie dla KAI.

Odnosząc się do sytuacji mediów katolickich ks. Pawlaszczyk ocenił, że jedność wspólnoty, która jest katolicka, a zatem „powszechna”, nigdy nie była, nie jest i nie będzie łatwa. „Oczywiście zwłaszcza dzisiaj rzuca się to mocno w oczy, gdy brak tej jedności widzą wszyscy, nawet wśród duchownych, i to tych pełniących najbardziej odpowiedzialne posługi” - powiedział szef „Gościa”.

Pytany o wyzwania stojące dziś przed tygodnikiem, redaktor naczelny ocenił, że jest nim zwłaszcza coraz bardziej zauważalne przenoszenie się odbiorców do mediów elektronicznych i spadek zainteresowania drukiem. „Życzyłbym 'Gościowi' skutecznego zagospodarowania sieci przy jednoczesnym nieustannym podnoszeniu jakości drukowanych szpalt” - stwierdził ks. Pawlaszczyk.

Tygodnik „Gość Niedzielny” został założony w 1923 r. przez ks. Augusta Hlonda, administratora apostolskiego dla Górnego Śląska, późniejszego pierwszego biskupa katowickiego, a następnie prymasa Polski, w odpowiedzi na potrzeby Ślązaków po I wojnie światowej, powstaniach i plebiscycie, gdy konflikt narodowościowy podzielił lokalną społeczność.

Pierwszy numer ukazał się z datą 9 września 1923 r. W słowie wstępnym ks. Hlond zwrócił uwagę, że nowe pismo „przychodzi jako przyjaciel ludu z otwartym słowem prawdy. Nie chce nikomu schlebiać. Nie służy żadnemu stronnictwu politycznemu ani nie jest wyrazem interesów jakiegoś odłamu społeczeństwa. Chce w mroki szare wnieść promień światła. Chce w duszną atmosferę społeczną tchnąć orzeźwiający powiew Chrystusowego ducha”.

Początkowo „Gość” docierał do rodzin na Górnym Śląsku. Z czasem swym zasięgiem obejmował coraz więcej parafii, a pod koniec lat 30. posiadał już spory nakład oraz stałą grupę czytelników. W czasie II wojny światowej wydawanie tygodnika zostało zawieszone. W okresie powojennym działalność została wznowiona, jednakże w latach komunizmu "GN" borykał się z różnymi trudnościami, dotyczącymi m.in. przydziału papieru czy ingerencji cenzury.

Po 95 latach „Gość Niedzielny” jest pod względem sprzedaży czołowym tygodnikiem opinii w Polsce. Według danych redakcji, średnia sprzedaż wynosi ok. 140 tys. egzemplarzy.

Obecnie pismo ma objętość 74 stron plus dodatek telewizyjny. Ponadto do wydania ogólnego w 20 diecezjach załączane są ośmiostronicowe dodatki diecezjalne.

Zespół „Gościa Niedzielnego” tworzy ponad 130 osób pracujących w całej Polsce.

tk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 września 2018
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas