Serwis agencyjny
Czwartek, 19 kwietnia 2018 
23:28
Czwartek, 19 kwietnia 2018 
23:28

Bp Piotrowski: w dniach pielgrzymek bądźmy solidarni darem naszej wiary

9 miesięcy temu Kielce poniedziałek, 17 lipca 2017 20:56

„W tych dniach sierpniowych pielgrzymek, zarówno pieszej jak i rowerowej, bądźmy solidarni darem naszej wiary, serdeczną gościnnością i wdzięcznością Bogu przez Maryję, że jesteśmy Kościołem, który wraz z Nią idzie i głosi światu Ewangelię” – napisał bp Jan Piotrowski, zachęcając diecezjan do udziału w XXXVI Pieszej Pielgrzymce Kieleckiej na Jasną Górę i prosząc wiernych o solidarność z pielgrzymami.

Pielgrzymka kielecka rozpoczyna się 5 sierpnia – od Mszy św. w kolebce chrześcijaństwa w Wiślicy, sprawowanej w intencji pielgrzymów i ich rodzin, a na właściwy szlak pielgrzymi wyruszają 6 sierpnia. Do przebycia mają ok. 200 kilometrów.

Słowo biskupa kieleckiego, przypominające rolę Maryi w dziele stworzenia, ideę pielgrzymowania i żywy kult maryjny, jest aktualnie odczytywane w kościołach diecezji kieleckiej.

„Wzorem pielgrzymującego Kościoła jest Maryja, Matka Jezusa Chrystusa naszego Pana i Odkupiciela. W Nazarecie podczas zwiastowania poznała tajemnicę wcielenia, a więc poznała pełną miłości obecność Boga pośród nas, a także obecność Boga w życiu każdego człowieka (por. Łk 1,26-38)” – przypomina bp Piotrowski.

Zwraca uwagę na dojrzałość chrześcijańską i świadomość wiary u pielgrzymujących na Jasną Górę. – „Idąc szlakiem XXXVI Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki, od Wiślicy przez Kielce aż na Jasną Górę, chcemy podążać nie tylko ze świadomością czekającego nas trudu, zmęczenia i niespodzianek, ale przede wszystkim z dojrzałością naszej wiary. Ta zaś, zakorzeniona w boskim źródle chrztu św., karmi się Bożym słowem, łaską sakramentów świętych, doświadczeniem wspólnoty Kościoła i jego nauki” – pisze biskup.

Zauważa, że Sobór Watykański II porównuje Kościół pielgrzymujący do Ludu Starego Przymierza wędrującego przez pustynię i przypomina, że pielgrzymowanie posiada „charakter zewnętrzny”, a więc widzialny w czasie i przestrzeni, w której historycznie się dokonuje.

Istotny „charakter” pielgrzymowania Kościoła pozostaje jednak „wewnętrzny”. – „Jest to pielgrzymowanie przez wiarę mocą Pana zmartwychwstałego, pielgrzymowanie w Duchu Świętym danym Kościołowi jako niewidzialny Pocieszyciel. Tak więc, idąc naprzód poprzez różne doświadczenia Kościół krzepi się mocą obiecanej mu przez Pana łaski Bożej, aby pod działaniem Ducha Świętego nieustannie odnawiał samego siebie, dopóki przez Krzyż nie dotrze do światłości, która nie zna zmierzchu. Dlatego na tej drodze-pielgrzymce Kościoła poprzez przestrzeń i czas, a bardziej jeszcze poprzez dzieje ludzkich dusz, Maryja jest obecna jako Ta „błogosławiona, która uwierzyła”, jako Ta, która „szła naprzód w pielgrzymce wiary”, uczestnicząc jak żadne inne stworzenie w tajemnicy Chrystusa” – tłumaczy bp Jan Piotrowski.

Przypomina, że wszyscy jesteśmy zaproszeni głosem Kościoła Kieleckiego, aby podczas XXXVI Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej z Maryją „nieść światu Jezusa Chrystusa i głosić Ewangelię, Dobrą Nowinę”. Apeluje, aby wsłuchiwać się w Jej głos, a przy tym nie skupiać się wyłącznie na Fatimie.

„Ileż to razy w ciągu minionych wieków Kościoła Maryja swoim pełnym troski głosem, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej, prosiła o zmianę obyczajów, modlitwę, nawrócenie i pokutę. Nie możemy zatrzymać się tylko na Fatimie i tym, co wydarzyło się tam 100 lat temu. Wcześniej było Lourdes, La Sallette i Gietrzwałd. Jej głos dał się słyszeć w afrykańskim Kibeho i raz po raz wybrzmiewa w różnych miejscach na świecie” – wylicza bp Jan Piotrowski.

Zauważa także ponad sześciowiekowe Jej „cierpliwie” oczekiwanie na Jasnej Górze i w miejscach kultu w diecezji kieleckiej. – „Jako Pani Łaskawa Kielecka wysłuchuje prośby w sercu naszej diecezji, a w Wiślicy jako Madonna Uśmiechnięta od lat wyprawia nas na pielgrzymi trud. Bywa też, że o swojej macierzyńskiej miłości daje znak łzami jako Matka Boża Płacząca. Na Jej wierną miłość mamy odpowiedzieć naszą miłością, bowiem u stóp krzyża z woli Jezusa Chrystusa wzięła nas wszystkich bez wyjątku za swoje dzieci (por. J 19,26-27)” – przypomina biskup kielecki.

Zachęca do zabrania na pielgrzymi szlak wszystkich intencji oraz o towarzyszenie pielgrzymom „serdeczną i wytrwałą modlitwą, ofiarą i wsparciem na pielgrzymich drogach”.

dziar / Kielce

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 17 lipca 2017
Wydawca: KAI;
Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

Twitter - śledź nas